Asiakaspeliä Suomalaisessa!

Suomalainen Kirjakauppa valmensi kaikkien Suomen myymälöiden henkilöstön kalvosulkeiden sijaan Muutostaidon lautapelillä. Muutostaito räätälöi Suomalaiselle Kirjakaupalle oman pelin, jossa on uniikki pelilauta sekä täysin uusi, Suomalaisen Kirjakaupan tavoitteiden mukaan luotu pelisisältö.

Pelissä mietitään myymälän arjen haasteita kilpaa

Pelilaudalla myyjät, johtoryhmän jäsenet ja esimiehet kohtaavat myymälän arjessa tuttuja haasteita. Pienryhmissä keskustellen pohditaan, kuinka haasteet voisi parhaiten ratkaista, keskustellaan kokemuksista ja jaetaan parhaita käytäntöjä. Rauhoittuminen päiväksi keskustelemaan ja työstämään myyntityön kysymyksiä koetaan tärkeäksi, niin työntekijöiden kuin johdon näkökulmasta. Todella hyvänä pidetään myös sitä, että saa tavata työntekijöitä muualta Suomesta ja kuulee heidän tavoista ratkaista asioita. Pelin lopussa jokainen miettii itselleen kehittymistavoitteen.

Pelissä tehtyjä henkilökohtaisia lupauksia seurataan läpinäkyvästi arjessa

Pelityöpajassa tehdyt kehittymistavoitteet eli lupaukset tuodaan kaikissa myymälöissä näkyviin Muutostaidon lupausjulisteilla. Tavoitteena on julistetyökalun avulla vahvistaa läpinäkyvyyttä ja välitöntä palautekulttuuria. Seinälle kirjoitettujen lupausten ympärillä aloitetaan lupausten edistymisen seurantaa arvioivat myyntipalaverit. Esimiehelle on luontevaa ottaa puheeksi työntekijän tavoite ja siihen liittyvät asiat, kun se on läpinäkyvästi seinällä.

Aktiivinen ja välitön palautekulttuuri myymälöihin

Kukin työntekijä saa palautetta lupauksensa edistymisestä niin itseltään (itsearvio), kollegoiltaan kuin esimieheltäänkin. Myös esimiehet saavat palautetta työntekijöiltä. Tarkoitus on vahvistaa myymälän sisäistä sparraamiskulttuuria. Tutkimusten mukaan positiivisen ja ennen kaikkea ”wau” asiakaskokemuksen syntymiseen tarvitaan koko myymälän onnistumista. Suomalainen Kirjakauppa myy hyvällä ilmapiirilläänkin. Tätä haluamme projektissa vahvistaa.

Asiakaspeli on kehitysprojekti

Muutostaidon kokemuksellinen ja osallistava pelimenetelmä ja siihen liittyvä jatkoprosessi on vaikuttavuudeltaan erinomainen. Pelityöpajassa tehdyt lupaukset pidetään läpinäkyvän ja välittömän jatkoseurannan ja palauteprosessin avulla keskimäärin yli 80%:n varmuudella. Lupaukset ovat arjen tekoja ja näiden tekojen kautta arki muuttuu. Muutos on tekoja tänään!

Lisätietoja

Kari Malinen, Muutostaito, partneri, p.050 525 3943

Sami Saren, Muutostaito, toimitusjohtaja, p.0400 353 652