5 BEHAVIOURS — TULOKSELLINEN johtoryhmä

 

Kenelle

Johtoryhmille ja tiimeille, jotka haluavat kehittyä huipputiimeiksi.

5 Behaviors kehitysprosessi perustuu Patrick Lencionin 5 behaviours -malliin. Tähän malliin perustuva pelillinen kehitysprosessi tarjoaa selkeän rakenteen ja työkalut tiimin toiminnan kehittämiseen kohti huipputiimiä.

 

Prosessin hyödyt

 • saadaan selkeä kuva tiimin toimivuuden nykytilasta
 • löydetään ryhmän toimintaa haittaavat toimintamallit
 • saadaan selkeät askelmerkit ja tuki tiimin toiminnan kehittämiseen

Ryhmän toimintaan vaikuttavat ryhmään syntyneet toimintamallit. Tuloksellisen tiimin 5 toimintatasoa Patric Lencionin mukaan ovat:

 1. Haavoittuvuuteen perustuva luottamus
 2. Konfliktit voimavarana
 3. Sitoutuminen dialogin kautta
 4. Tilivelvollisuus ryhmän jäsenille
 5. Tulosorientaatio kaikessa tekemisessä

Huipputiimin toiminnan esteenä on usein se, että ryhmä ei pysty hyödyntämään kaikkia jäsentensä näkemyksiä ja tämä johtaa huonompaan päätöksentekoon, heikompaan sitoutumiseen, vähentää yhteistä vastuunottoa ja sitä kautta tuloksia. Haitalliset toimintamallit johtavat politikointiin, alioptimointiin ja ajan tuhlaukseen.

5 B kehitysprosessin vaiheet

1. Näkemys

 • Avataan ryhmän nykytila Patric Lencionin ajattelumallin mukaisesti.
 • Wileyn tutkimus – tiimin nykytila.
 • Haetaan yhteinen ymmärrys mallista, sen hyödyistä, nyky- ja tavoitetilasta sekä kasvupolusta. Muutostaidon valmennuspeli.

2. Kasvu

 • Tehdään 2-4 tapaamisen muutosmatka tavoitteen suuntaan.
 • Muutosmatkan aikana parannetaan ryhmän koheesiota ja toimintatapoja. Tavoitteita esim.
  • Dialogi perustuu varauksettomaan keskinäiseen luottamukseen
  • Eriäviä mielipiteitä ei lakaista maton alle, vaan jokaiselta edellytetään näkemystä ja sitä kautta sitoutumista ryhmään
 • Mitataan tulokset, Wileyn uusintatutkimus.