Työturvallisuuspeli – FSP For Surface Protection Oy

Työturvallisuuden kehittäminen työturvallisuuspelin avulla FSP For Surface Protection Oy:ssä

FSP, yksi Euroopan johtavista teollisuuden pintakäsittelyalan yrityksistä, lähti uudistamaan työturvallisuuskulttuuriaan. He pyrkivät työturvallisuuspelillä vähentämään työtapaturmia ja näistä aiheutuvia poissaoloja, kustannuksia sekä työtapaturmien vaikutusta työntekijöiden terveyteen.

Pelin tavoitteena oli saada jokainen työntekijä ymmärtämään, mitkä riskit juuri hänen työvastuualueeseen kuuluvat ja miten työympäristöä voidaan kehittää turvallisemmaksi.

Pelin suunnittelu

Suunnitteluvaiheessa oli kolme palaveri, joissa oli paikalla HR, työsuojelupäällikkö ja työsuojelun edustajia. Suunnitteluprosessi oli FSP:n projektiryhmän kannalta nopea ja kivuton.

Suunnitteluryhmä päätti sisällyttää peliin seuraavat kolme näkökulmaa:

  • laajasti paremman työturvallisuuskulttuurin rakentaminen ja edistäminen.
  • kaikkien työntekijöiden arkeen sisältyvät spesifit turvallisuusriskit
  • yleinen hyvinvointi ja ergonomia.

Nämä kaikki tähtäsivät työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen, joita lähdettiin kehittämään pelaamalla.

Pelityöpajojen toteutus

Toteutuksen aluksi 15 esihenkilöä valmennettiin vetämään peliä itse omissa tiimeissä. Sen jälkeen pidettiin koko henkilöstölle henkilöstöinfo pelistä, jonka jälkeen fyysiset pelilaatikot vietiin jokaiseen toimipisteeseen.

Esihenkilöt pelauttivat peliä hyvällä asenteella ja myös omilla tyyleillään. Muutostaito järjesti kahden kuukauden välein välipysäkkejä, joissa tuettiin prosessin etenemistä ja työturvallisuuden parantumista arjessa. Projektin päättyessä pidettiin päätöstyöpaja, jossa käytiin läpi onnistumisia, keskeisiä jatkotoimenpiteitä sekä palkittiin onnistumisia työturvallisuuteen liittyen.

Kokemuksia ja hyötyjä

Kokemukset olivat hyviä vaikka olikin kyse ”äijäporukasta”. Tässä tärkeänä tekijänä oli pelillistäminen. Monissa toimipisteissä peliä pyöritettiin joustavasti pitäen silti arjen työrytmiä päällä.

Peli käännettiin myös puolaksi, viroksi ja englanniksi. Tämä mahdollisti sen, että joka ikinen työntekijä kaikissa maissa ymmärtää työturvallisuuden tärkeyden ja mahdollistaa heidän ruohonjuuritason kokemusten tuomisen keskusteluun omalla kielellä.

Peli auttaa keskustelemaan

Tärkeintä koko menetelmässä on se, että pelin avulla kaikki pääsevät osallistumaan keskusteluun paremmin kuin tavallisissa palavereissa. Työntekijät pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan oman työnsä kehittämiseen.

Kysymykset ja vastaukset olivat koottu siten, että ne toimivat katalysaattorina keskustelulle. Pelissä ei ole oikeita ja vääriä vastauksia ja se auttaa tuomaan keskusteluun uusia näkökulmia.

”Peli toimi apuvälineenä turvallisuuskeskustelulle… Että tää on sellanen isompi turvallisuuskeskustelutuokio missä käydään turvallisuutta eri osa-alueittain läpi.”

”Tää on siitä mukava tää peli et myös ne hiljasimmatkin tuo esiin niitten mielipiteet.”

”Tossa oli sinänsä hyvä se että oli kysymykset valmiina oli vastaukset valmiina nii saadaan se aasinsiltana keskusustelulle aikaseks, et miten kukakin näkee kysymykset ja vastaukset.
– Muutama työntekijä kyllä sano et tää oli oikeestaan tosi hirveen hyvä tämmöne, että saa sen keskustelun avattua.”

”Ne eri vaihtoehdot toi myös sitä et ne oli kaikki oikein, mut ne oli eri taval oikein et sä näit kui samaa mielt joku oli sun kanssas ja miten eri mieltä joku toinen sit taas oli..”

”Tulee vähän syvällisemmin funtsittua asioita ja sitten niiku keskusteltiin tietenkin jälkikäteen ja sitten päälliköt kuunteli vähä tarkemmin ja teki muistiinpanoja.”

FSP:n johtoryhmän päästä projekti tapahtui todella sujuvasti ja helposti eivätkä he joutuneet käyttämään omaa aikaansa asioiden eteenpäinviemiseksi.

Pelin avulla ollaan saatu aikaan muutoksia, jotka ovat vähentäneet työtapaturmia eli samalla poissaoloja, kustannuksia ja työtapaturmien vaikutusta työntekijöiden terveyteen.

FSP pyrki vähentämään työtapaturmia. Tavoitteisiin päästiin ja pitkäaikainen vaikutus on vieläkin käynnissä.