PALAUTE- JA KOMPETENSSIPELI


Pelin hyödyt

  • peli auttaa luomaan turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin, jossa voidaan opetella antamaan ja vastaanottamaan palautetta kollegoilta
  • toimii tehokkaana keinona organisaation palautekulttuurin kehittämisessä
  • pelin avulla voidaan kehittää osallistujien kompetensseja
  • auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehitettäviä asioita, sillä peli haastaa todelliseen itsereflektioon
  • peli opettaa käymään rakentavaa ja analysoivaa keskustelua sekä omasta että muiden osallistujien osaamisista

Pelin sisältö ja graafinen ilme räätälöidään aina organisaatiokohtaisesti kuhunkin tarpeeseen.

Pelaaminen

  • pelityöpajassa käsitellään tyypillisesti 4-5 kompetenssia, joiden osalta jokainen osallistuja saa palautetta kolmelta pelipöydässä olevalta kollegalta
  • palautteiden jälkeen pelaajat reflektoivat kuulemaansa ja tunnistavat omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan
  • pelityöpajan lopussa jokainen osallistuja tunnistaa itselleen tärkeimmän kompetenssialueen, jossa hän haluaa kehittyä
  • osallistujat asettavat kehittymisen tavoitteet ja miettivät askeleet tavoitteeseen pääsemiseksi
  • tavoitteet ja suunnitelmat ovat parhaimmillaan julkisia ja niitä seurataan prosessiin kuuluvan kyselyn, välityöpajojen ja tulospelityöpajan avulla

Pelissä käsiteltävät kompetenssit valitaan ja kuvataan aina yhdessä asiakkaan kanssa pelin suunnitteluprosessin yhteydessä.