Muutostaito - Fasilitointi

Fasilitointi

 

Kenelle

Tämä koulutus on suunnattu johtoryhmille, tiimeille, projektipäälliköille ja muille fasilitoinnista kiinnostuneille, jotka haluavat syventää ymmärrystään fasilitoinnista ja kehittää taitojaan tehokkaan tiimityön ja ryhmäprosessien ohjaamisessa. Se soveltuu erityisesti niille, jotka pyrkivät kehittämään fasilitointitaitojaan uudelle tasolle, hyödyntäen nykyaikaisia menetelmiä ja teknologioita, kuten tekoälyä. Koulutus on ihanteellinen valinta myös niille, jotka etsivät keinoja tuoda lisää elämyksellisyyttä ja innovatiivisuutta ryhmätyöskentelyyn.

Muutostaito - Fasilitointi

Prosessin hyödyt:

  • Syvempi ymmärrys fasilitoinnista: Osallistujat saavat kattavan käsityksen siitä, mitä fasilitointi tarkoittaa, ja miten se eroaa muista ryhmätyöskentelyn muodoista.
  • Fasilitaattorin roolien hallinta: Osallistujille opetetaan, miten erilaisia fasilitaattorin rooleja voidaan hyödyntää eri tilanteissa, mukaan lukien avaus- ja sulkemisvaiheet, ideointi ja priorisointi.
  • Haastavien tilanteiden hallinta: Koulutus tarjoaa työkaluja ja strategioita haastavien tilanteiden käsittelyyn fasilitoinnin aikana.
  • Online ja hybridifasilitoinnin osaaminen: Erikoistumisalueena on online- ja hybridifasilitoinnin erityispiirteiden ymmärtäminen ja hyödyntäminen.
  • Tekoälyn hyödyntäminen: Osallistujat oppivat, miten tekoälyä voidaan käyttää fasilitointiprosessissa, parantamaan ryhmätyöskentelyn tehokkuutta ja tuloksellisuutta.
  • Elämyksellisyys fasilitoinnissa: Koulutuksessa keskitytään siihen, miten fasilitointi voi olla elämyksellistä ja miten se voidaan yhdistää luovaan työskentelyyn.
  • Käytännön harjoitukset: Koulutus sisältää runsaasti menetelmäharjoituksia, jotka antavat osallistujille käytännön kokemusta ja valmiuksia soveltaa oppimaansa omassa työssään.

Muutostaito - Fasilitointi