WALLBREAKERS simulaatio

 

Kenelle?

 • Esihenkilöille ja projektien vetäjille
 • Kun halutaan ymmärtää paremmin erilaisten ihmisten suhtautumista muutoksiin ja omien johtamistekojen vaikutuksia muutosten onnistumiseen

Pelin hyödyt?

Pelaamalla opitaan:

 • miten erilaiset yksilöt reagoivat johtamistekoihin
 • miten itse voin käsitellä muutoksen aiheuttamia tunnereaktioita
 • miten muutosvastarintaa pystytään vähentämään
 • miten työntekijöitä saadaan sitoutettua muutokseen
 • miten voidaan vähentää avaintyöntekijöiden vaihtuvuutta

Wallbreakers – muutosjohtamisen opetuspeli

 • perustuu muutosjohtamisen / johtamisen teorioihin sekä erilaisiin persoonallisuustyyleihin (mm.: Edgar Schein, John Kotter, Rick Maurer, Daniel Goleman, MBTI/DISC).
 • peliä käytetään muutoksen implementoinnin valmennukseen organisaatiossa.
 • peli auttaa ymmärtämään muutosvastarintaa ja sen tasoja
  • tiedollinen taso
  • tunnetaso
  • arvojen ja luottamuksen taso
 • peli opettaa, miten muutosvastarinta voidaan muuttaa ymmärrykseksi, hyväksynnäksi ja muutosteoiksi.
 • on joukkuepeli, jossa oppimisen ohessa kilpaillaan voitosta

Kokemuksia ja referenssejä

CASE INTRUM

Intrumissa Wallbreakers -projektiin osallistui koko johto ja kaikki esimiehet. Tavoitteena oli luoda yhteiset suuntaviivat ja pelisäännöt muuttuvassa liiketoimintaympäristössä toimimiseen sekä luoda yhteinen kieli ja perusosaaminen muutoksenjohtamiseen omassa organisaatiossa. Osallistujat kokivat valmennusprosessin erittäin positiivisesti.

CASE SULZER

Sulzerilla Wallbreakers työpajaan osallistuivat johto, esimiehet sekä lisäksi muita asiantuntijoita. Tavoitteena oli oppia arjen johtamista muutoksessa ja ymmärtää ihmisten erilaisuutta ja muutosten toteuttamishaasteita omassa organisaatiossa. Prosessi oli osallistujien mielestä innostava ja hyödyllinen sekä käytännönläheinen.

CASE VALIO

Valiolla Wallbreakers toteutettiin englanniksi ja kohteena oli yhden liiketoiminnan johtoryhmä. Tavoitteena oli luoda yhteistä näkemystä siitä, miten johto ja esimiehet saavat vietyä eteenpäin strategiaa ja siihen liittyviä muutoksia omassa organisaatiossaan. Työpajan tulokset ovat siirtyneet erinomaisesti käytäntöön.

– – – – – – – –

”Paras muutosvalmennus, jossa olen koskaan ollut. Työpajassa syntyi useita konkreettisia ideoita, joita olen saanut vietyä käytäntöön omassa työssäni. Lisäksi meillä puhutaan nyt paljon siitä ovatko ihmiset bussissa”

”Parasta valmennuksessa oli, että opin hyvin käytännönläheisellä tavalla, kuinka viedä muutoksia omaan tiimiin!”