VASTUULLISUUSPELI

 

Kenelle?

Vastuullisuuspeli räätälöidään organisaatio- ja tavoitekohtaisesti kulloinkin käsillä olevaan tarpeeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä sisältö (pelikysymykset) että graafinen ilme muotoillaan organisaation vastuullisuusohjelman ja viestinnällisen ilmeen mukaisesti.

Hyötyjä?

  • Miksi? Oppia ja ymmärtää keskeiset faktat ja perusteet siitä, miksi aihe on niin tärkeä kaikille
  • Yhteinen ymmärrys. Synnyttää yhteinen ymmärrys mistä vastuullisuudessa on kysymys oman organisaation kannalta (tavoitteet ja keskeiset toimenpidealueet)
  • Kestävyydestä liiketoimintaa. Mahdollistaa oman liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien mahdollisuuksien ideoimisen
  • Teot arjessa. Ideoida millaisilla toimenpiteillä organisaatio, tiimit ja yksilöt voivat viedä toimintaa tavoitteiden suuntaan -> konkreettiset toimenpiteet
  • Muutoksen kannattelu. Tuottaa ideoiden pohjalta konkreettinen suunnitelma ja tekoja sekä seurata suunnitelmien toteutumista