Asiakaskokemuksen ja myynnin kehittäminen

Autamme asiakkaita parantamaan asiakaskokemusta sekä kehittämään palvelua ja myyntiä.

Kehitysprosesseissa on ollut esimerkiksi seuraavia tavoitteita:

 • Asiakaspalvelun ja myynnillisyyden kehittäminen ”autamme asiakasta ostamaan” – hengen mukaisesti myymäläverkostossa
 • Myyntimallin suunnittelu ja valmennus ja myyjän toimintamallin muutoksen tukeminen
 • Asiakaskohtaamisen kehittäminen asiakaskohderyhmien ja asiakaspersoonien mukaisesti
 • Asiantuntijakonsulttien myyntikyvyn parantaminen
 • Huollon asiakaskokemuksen kehittäminen asiakasymmärrystä parantamalla ja toimintamallia muuttamalla
 • Sisäisen asiakaspalvelun kehittäminen.
 • Palautekulttuurin kehittäminen myymälöissä
 • Ratkaisumyynnin prosessien kehittäminen yhdessä myyntihenkilöstön kanssa

Keskeisiä kehitysteemoja joita olemme prosesseissa käsitelleet ovat esim.

 • Kuuntelu ja asiakastarpeen tunnistaminen
 • Aktiivisuus ja ehdottaminen
 • Systemaattisuus ja myyntityön rutiinit
 • Asenne ratkaisee
 • Tunnetilojen vaikutus palvelutilanteessa
 • Erottuminen kilpailijoista ja kilpailuetu
 • NOVA myyntimalli käytännössä
 • Haasteelliset asiakkaat
 • Monikanavaisuus

Myynnin tai palvelun muutosmatka voi koostua seuraavista vaiheista

 • Yhteissuunnittelu
 • Kick off työpaja
 • Pienryhmätuki
 • Muutoksen välipysäkit
 • Tulostyöpaja