STRATEGIAPELI

 

Strategiapeli on tehokas ja innostava tapa jalkauttaa strategia tai toimintamalli organisaatioon. Peliprosessin tavoitteet, käsiteltävät teemat sekä graafinen ilme suunnitellaan aina organisaatiokohtaisesti.

Strategiapeli tukee organisaation ja yksilöiden muutosta osallistavalla, toimivaksi osoitetulla prosessilla, jonka keskeisenä osana on:

  • muutostaidon valmennuspeliformaatti sekä
  • prosessin kannattelu jatkoseurannalla, jonka avulla varmistetaan, että muutokset todella tapahtuvat arjessa ja ihmisten toiminnassa.

Strategiapeli on tarkoitettu koko henkilöstölle. Peliä voidaan hyödyntää seuraaviin teemoihin

  • Strategian jalkautus
  • Asiakaskokemuksen ja asiakaspalvelun kehittäminen
  • Myynnin kehittäminen

Kun pelillä kehitetään asiakaskokemusta, peliin voivat osallistua myös asiakkaat joko fyysisesti / virtuaalisesti osallistumalla ja / tai asiakasvideoiden kautta. Prosessiin kuuluu usein asiakashaastattelujen videointeja, joiden avulla asiakkaiden toiveet ja palautteet saadaan sekä johtoryhmän käyttöön että mukaan myös pelityöpajoihin.

Pelillisyys sopii hyvin asiakasrajapinnan henkilöstön ajattelutapojen muutoksen tukemiseen ja konkreettisesti myynnin vauhdittamiseen.