Johtamislupaus – Case Helsingin satama

Muutostaito toteutti Helsingin Sataman kanssa projektin, jonka tavoitteena oli kuvata miltä hyvä johtaminen Helsingin Satamassa näyttää ja toteuttaa esihenkilöiden valmennusprosessi tältä pohjalta. Projektin alun yhteiskehittämisvaiheessa johto ja henkilöstö osallistuivat Helsingin Sataman johtamisen tavoitetilan kuvaamiseen. Muutostaidon fasilitoiman prosessin lopputuloksena syntyi ”Johtamislupaus”, johon on kuvattu hyvän johtamisen ulottuvuudet ja mitä ne käytännössä tarkoittavat. Tältä pohjalta tehtiin myös Johtamislupaus peli, jota hyödynnettiin esihenkilöiden valmennustyökaluna.

Muutostaito - Helsingin Satama Johtamislupaus