Strategiapeli – Onnistunut tapa jalkauttaa kaupungin strategiaa – Hyvinkään kaupunki

Hyvinkään kaupunki, vuosi 2022-2023

Taustaa

Hyvinkään kaupungin strategian jalkauttamisessa halusimme ottaa mukaan asukkaiden, päättäjien ja erityisesti henkilöstön näkemykset. Tavoitteemme oli luoda strategiaprosessi, joka kietoutuisi kaikkien osallisten ympärille. Kun strategiasta päätettiin, ymmärsimme, että jalkauttamiseen tarvitaan aikaa ja vaivaa. Tästä nousi ajatus strategiapelin käytöstä henkilöstön osallistamisessa.

Pelin suunnittelu

Pelin suunnittelussa mietimme huolellisesti strategian osa-alueita. Halusimme tuoda esille kärkihankkeita, tukipilareita sekä henkilöstön roolia strategian toteuttamisessa. Valitsimme oleellisimmat asiat henkilöstön näkökulmasta, jotta he voisivat osallistua ja tuoda omia vahvuuksiaan strategian tavoitteiden saavuttamiseen.

Pelin toteutus

Järjestimme yhdeksän tapahtumaa, joissa henkilöstö pääsi osallistumaan strategiapelin pelaamiseen. Pelin aikana keskustelu oli vilkasta, ja eri organisaation osa-alueilta tulevat ihmiset jakoivat ajatuksiaan ja näkemyksiään. Moni totesi, että peli avasi uusia näkökulmia ja haastoi heitä ajattelemaan asioita eri tavalla.

Kokemukset

Pelin parasta antia oli se, että pelipöydän ympärillä oli henkilöstöä eri puolilta kaupunkia – kouluista, päiväkodeista ja hallinnosta. Jokainen toi oman näkemyksensä esille ja rikasti keskustelua. Yhteistyö Muutostaidon kanssa ja pelin toteuttaminen loi keskusteluille pysyvyyttä ja jätti hyviä kokemuksia.

”Muutostaito kumppanina ja strategiapeli lautapelinä on ollut erittäin hieno juttu ja onnistunut ratkaisu. Kannustan muitakin lähtemään mukaan, etenkin jos miettii tapoja viedä strategian jalkautusta eri tavalla. Tämä avasi meille uusia näkökulmia.”

Kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen

”Strategian pelillistäminen oli hyvä tapa ottaa henkilöstö mukaan. Pelissä oli mukana eri näkökulmia ja se toi esiin, miten tärkeää on kuulla eri ääniä strategian toteuttamisessa.”

Valtuuston puheenjohtaja Pinja Perholehto

Projekti on osoittanut, että strategiapelin käyttö on tehokas ja inspiroiva tapa jalkauttaa strategiaa organisaatiossa. Suosittelemme lämpimästi tätä lähestymistapaa kaikille, jotka etsivät erilaista tapaa osallistaa henkilöstöään strategian toteuttamiseen.

Tulokset

Muutostaiton kumppanuus ja strategiapeli osoittautuivat menestykseksi Hyvinkään kaupungille. Peli avasi uusia näkökulmia, edisti yhteistyötä ja loi pohjan yhteisen päämäärän saavuttamiselle. Tämä kokemus todistaa, että strategian jalkauttamisessa voi käyttää luovuutta ja innovatiivisuutta, ja se voi tuoda positiivisia muutoksia organisaatioon.