ABB yhteiskehittää!

Jotta asiakas saa tarvitsemiaan tuotteita ja palveluja, hänet pitää ottaa mukaan tuotekeh­itykseen. ABB Paper Machine Drivesin yhteiskehittämishank­keessa oli mukana asiakkaat ja koko henkilöstö.

ABB Oy:n Paper Machine Drives –yksikkö halusi luoda yhteiskehittämismallin tuote­kehitykseen. Tavoitteena oli saada asiak­kaat mukaan suunnittelemaan tuotteita ja palveluja, joita he todella tarvitsevat. Kumppanina hankkeessa oli Muutostaito.

Yhteiskehittämismallia rakennettiin pilot­tihankkeen avulla. Tarkoituksena oli luoda tuote, joka parantaa paperiteollisuuden sähkökäyttöjen tai prosessien diagnosointia sekä nostaa prosessien käyttöastetta ja lyhentää korjausaikaa.

“Idea tuotteesta oli jo olemassa, mutta siitä haluttiin asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia. Halusimme myös kuulla, millaisia huoltopalveluja järjestelmille tarvitaan”, toteaa yksikönjohtaja Markku Haikola.

Muutostaito keräsi asiakkaiden toiveita, näkemyksiä ja kokemuksia maailmanlaa­juisesti kyselylomakkeilla, haastattelemalla ja työpajoissa.

“Se auttoi meitä näkemään asioita käyttä­jän silmin ja keskittymään olennaiseen. Myös asiakkaat olivat innostuneita, kun he saivat tuoda oman näkökulmansa esiin ja pääsivät ehkä sitä kautta lähemmäksi omien ongelmiensa ratkaisua”, sanoo Haikola.

Co-creation- eli yhteiskehittämismalli on tuotteen tai palvelun kehittämistä yhdessä asiakkaiden kanssa.

“Muutostaito hallitsi projektissa asioita, joissa insinöörit eivät tyypillisesti ole parhaita osaajia. Teknisten mahdollisuuksien sijaan etusijalle asetettiin nyt asiakkaiden todelliset tarpeet.”  –Markku Haikola

Asiakkaiden lisäksi koko ABB:n PM Drives –yksikön henkilöstö kutsuttiin mukaan tuotekehitysprosessiin. Muutostaito järjesti yksikölle innovaatiok­ilpailun. Tällä haettiin erilaisia näkökulmia tuotekehitykseen ja syvällisempää ym­märtämystä myyntiargumentoinneista. Osasto jaettiin yhden työpäivän ajaksi joukkueisiin, jotka kisasivat ideoillaan siitä, millainen uuden tuotteen tulisi olla ja millaisen liiketoimintamallin sille voisi rakentaa.