ABB Oy:n Paper Machine Drives –yksikkö halusi luoda yhteiskehittämismallin tuotekehitykseen. Tavoitteena oli saada asiakkaat mukaan suunnittelemaan tuotteita ja palveluja, joita he todella tarvitsevat.

Kumppanina hankkeessa oli Muutostaito.

Yhteiskehittämismallia rakennettiin pilottihankkeen avulla. Tarkoituksena oli luoda tuote, joka parantaa paperiteollisuuden sähkökäyttöjen tai prosessien diagnosointia sekä nostaa prosessien käyttöastetta ja lyhentää korjausaikaa.

“Idea tuotteesta oli jo olemassa, mutta siitä haluttiin asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia. Halusimme myös kuulla, millaisia huoltopalveluja järjestelmille tarvitaan”, toteaa yksikönjohtaja Markku Haikola.
Muutostaito keräsi asiakkaiden toiveita, näkemyksiä ja kokemuksia maailmanlaajuisesti kyselylomakkeilla, haastattelemalla ja työpajoissa.

“Se auttoi meitä näkemään asioita käyttäjän silmin ja keskittymään olennaiseen. Myös asiakkaat olivat innostuneita, kun he saivat tuoda oman näkökulmansa esiin ja pääsivät ehkä sitä kautta lähemmäksi omien ongelmiensa ratkaisua”, sanoo Haikola.

Innovaatiokilpailu toi myynnillistä uskottavuutta

Co-creation- eli yhteiskehittämismalli on tuotteen tai palvelun kehittämistä yhdessä asiakkaiden kanssa.

Asiakkaiden lisäksi koko ABB:n PM Drives –yksikön henkilöstö kutsuttiin mukaan tuotekehitysprosessiin.

Muutostaito järjesti yksikölle innovaatiokilpailun. Tällä haettiin erilaisia näkökulmia tuotekehitykseen ja syvällisempää ymmärtämystä myyntiargumentoinneista.

Osasto jaettiin yhden työpäivän ajaksi joukkueisiin, jotka kisasivat ideoillaan siitä, millainen uuden tuotteen tulisi olla ja millaisen liiketoimintamallin sille voisi rakentaa.

Tuomareina oli myynnin edustajia. He arvioivat, miten helppoa ideaa olisi myydä ja miten ideaa voisi jalostaa.

“Innovaatiokilpailu oli hyvä tapa kerätä ideoita ja käytännön ratkaisuja tuotteen tekijöiltä. Se toi hankkeeseen toteutuksellista realismia ja myynnillistä uskottavuutta. Asiakkaat eivät välttämättä ajattele rajoituksia toiveita esittäessään”, sanoo tuotepäällikkö Tapio Talvitie.

”Henkilöstölle päivä oli virkistävää vaihtelua ja luovien ajatusten julkituontia. Kilpailu oli leikkimielinen, mutta silti sopivan kannustava”, Talvitie jatkaa.

Co-creation auttoi keskittymään olennaiseen

Alustava speksi tuotteesta on nyt luotu. Päätös tuotteistamisesta on seuraava askel.

Muutostaidon luotsaamasta pilottihankkeen oppeja hyödynnetään varmasti jatkossakin, sanoo yksikönjohtaja Markku Haikola.

“Co-creation tuo alusta alkaen mukaan markkinointinäkökulman, koska asiakas saa tietoa kehitystavoitteistamme ja voi itse vaikuttaa niihin. Kun osataan keskittyä olennaiseen eikä tuotteeseen tehdä turhia tai vääriä ominaisuuksia, tuotekehityksen ja ylläpidon kustannuksia säästyy ja asiakastyytyväisyys paranee.”

“Muutostaito hallitsi projektissa asioita, joissa insinöörit eivät tyypillisesti ole parhaita osaajia. Teknisten mahdollisuuksien sijaan etusijalle asetettiin nyt asiakkaiden todelliset tarpeet. Muutostaito osasi myös käytännön fasilitoinnin asiakastyöpajoissa ja toi ryhtiä hankkeeseen”, sanoo Markku Haikola.

“Huomasimme myös, miten sisäisenkin kontaktipinnan laajentaminen parantaa tuotekehityksen näkemystä myös muiden asiakasprosessiin kuuluvien osa-alueiden tarpeista ja tarjonnasta”, lisää Tapio Talvitie.