Marjut Sonck

Marjut on valmentamisen pitkälinjainen ammattilainen, jonka erityisiä osaamisalueita ovat vuorovaikutus, esimiestyö ja monikulttuurisuus. Marjut rakentaa valmennuksissaan siltaa erilaisuuden välille ja opettaa osallistujia ymmärtämään toisiaan.