Sami Saren

DI, Työpsykologia ja johtaminen, valmennusta ja konsultointia vuodesta 1998

Sami on energinen ja innovatiivinen muutosjohtaja, joka uskoo ratkaisukeskeiseen ja luovaan ajatteluun kehittämisessä. Sami pystyy näkemään monimutkaisissakin kehittämistilanteissa etenemismalleja, joiden avulla tavoitteet saavutetaan hyvinkin leanisti. Samin laaja osaaminen ja kokemus helpottavat kaupallisten, psykologisten, taloudellisten ja logististen ratkaisujen integrointia kehittämisessä. Sami on ollut keskeisesti kehittämässä Muutostaidon pelillisiä kehitysprosesseja ja valmennuspelejä.

Osaamisalueita:

  • Strategian kehittäminen, implementointi ja muutosjohtaminen
  • Myynti ja asiakaspalvelu sekä asiakaskohtaaminen
  • Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen
  • Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen
  • Tiimien ja työyhteisöjen kehittäminen
  • Toimintamallien, prosessien ja asiakaskokemuksen kehittäminen simulaation avulla