Osaajat

 • Susanna Snellman, valmennuskonsultti
  Susanna Snellman on intohimoinen pelien kehittäjä ja fasilitaattori. Susanna tekee myös yleistä fasilitointivalmennusta sekä esiintymistaidon valmennusta. +358 50 402 94 55 susanna.snellman@muutostaito.fi...
 • Tarja Eloranta, valmennuskonsultti
  Tarja Elorannalla on pitkä kokemus palvelujen ja myynnin kehittämisestä sekä operatiivisesta johtamisesta palveluliiketoiminnassa. Tarjan tukee johtotiimien kehittämistä Patrick Lencionin ”Five behaviors of a cohesive team” mallin avulla. Tarja tekee myös palvelujen ja myynnin kehittämistä, strategian ja muutosten implementointia pelillisillä työkaluilla. +358 45 227 5021 tarja.eloranta@muutostaito.fi...
 • Kari Malinen, ChangeMaker Partner
  Strategian implementointi, dialogiset menetelmät ja pelit, myynnin ja asiakaspalvelun kehittäminen, työyhteisöjen kehittämisprosessit Kari Malinen on energisoiva ja positiivinen valmentaja ja fasilitaattori, joka uskoo ihmisiin ja heidän voimavaroihinsa. Ryhmäprosessit ja valmennuspelit ovat Karin ominta aluetta oli sitten kyse myynnistä, palvelusta, johtoryhmästä ja laajemmin koko henkilöstöstä. Erinomainen läsnäolon ja esiintymisen kyky näkyvät Karissa sekä tilaisuuksien ohjaajana että hänen kohtaamisten ja esiintymistaidon valmennuksissaan. Kari ohjaa myös syvempiä prosesseja kouluttaessaan itse työnohjaajia. +358 50 525 39 43 kari.malinen@muutostaito.fi...
 • Tomi Lehtonen, Innovation Partner
  Tomi vastaa Muutostaidossa asiakkaiden innovaatioprosessien ja uuden liiketoiminnan kehittämisprojekteista. Tomilla on pitkä kansainvälinen kokemustausta Nokiasta, IBM:ltä ja Tiedolta, joka tukee muutosprosessien johtamista, strategioiden implementointia sekä digitaalisten ratkaisujen toteutusta. Erityisenä painopistealueena on rohkeiden pelillisten prosessien käyttö uusien liiketoimintaideoiden ja mahdollisuuksien tunnistamisessa ja kehittämisessä. +358 40 631 87 36 tomi.lehtonen@muutostaito.fi...
 • Perttu Salovaara, seniorikonsultti
  Perttu on kokenut valmentaja, fasilitaattori ja kehittäjä. Erityisasiantuntemuksen alueena johtaminen ja esimiestyö sekä innovaatioprosessit. Pertulla on myös laaja ja pitkä kokemus valmennuksista ja kehittämisprosesseista kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. Perttu Salovaara perttu.salovaara@muutostaito.fi...
 • Päivi Kutilainen, muutosfasilitaattori
  Esimiesvalmennus, työyhteisöjen kehittäminen, muutosjohtaminen, organisaation ja toiminnan kehittämishankkeet. Päivi on kokenut valmentaja ja kehittäjä jolla on sekä vankka teoreettinen taustaosaaminen että energisoiva ja osallistava valmennustyyli. Päivi on tehnyt urallaan kaikkea liiketoimintaprosessien kehittämisestä johtamisen ja esimiestyön kehittämisen väliltä. Hän on erinomainen ja rakentava vuorovaikuttaja, joka tuo ryhmään ratkaisukeskeistä positiivista energiaa. Päivin työote perustuu humanistiseen maailmankuvaan ja liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämisen laajaan systeemiseen ymmärtämiseen. +358 50 555 47 61 paivi.kutilainen@muutostaito.fi...
 • Sami Saren, CEO ChangeMaker
  Myynnin ja palvelun kehittäminen, liiketoimintaprosessit, johtamisen kehittäminen, valmennuspelien kehittäminen, Lean ajattelu Sami on energinen muutosjohtaja, joka uskoo ratkaisukeskeiseen ja luovaan ajatteluun kehittämisessä. Sami pystyy näkemään monimutkaisissakin kehittämistilanteissa etenemismalleja, joiden avulla tavoitteet saavutetaan. Samin laaja osaaminen ja kokemus helpottavat kaupallisten, psykologisten, taloudellisten ja logististen ratkaisujen integrointia kehittämisessä.  Sami uskoo liikkeen ja energian voimaan tulosten saavuttamisessa. +358 400 353 652 sami.saren@muutostaito.fi  ...
 • Tiina Savolainen, fasilitaattori ja valmentaja
  Valmennuspelit, osaamisen johtaminen, myynnin ja asiakaspalvelun kehittäminen, työyhteisö ja ryhmät Tiina on positiivisen asiakaspalveluotteen kehittäjä joka elää kuten opettaa. Tiina fasilitoi ryhmiä energisellä, positiivisella ja aurinkoisella tyylillä. Laaja kokemus asiakaspalvelun valmennuksesta sekä Tiinan oma kokemus asiakaspalvelu ja myyntityöstä auttaa arjen muutosten toteuttamisessa ja asiakkaan arjen ymmärtämisessä. Tiina on vetänyt menestyksellisesti myös muita esimiestyöhön, ryhmiin ja työhyvinvointiin liittyviä työpajoja ja valmennuspelejä. +358 400 535 748 tiina.savolainen@muutostaito.fi...
 • Marjut Sonck, valmentaja
  Vuorovaikutus, asiakaspalvelu, työyhteisö, ryhmät Marjut on valmentamisen ammattilainen, jonka erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat vuorovaikutus, esimiestyö ja monikulttuurisuus. Marjut rakentaa valmennuksissaan siltaa erilaisuuden välille ja opettamaa meitä ymmärtämään toisiamme. Hänellä on laaja osaaminen esimiestyön kehittämisestä ja esimiesten valmentamisesta. Marjut on kiinnostunut myös ristiriitojen sovitteluprosesseista. +358 40 838 35 05 marjut.sonck@muutostaito.fi...
 • Pia Vilför-Larsson, valmennuskonsultti
  Pia on energinen ja kokenut fasilitaattori, joka toimii Muutostaidon yhteistyökumppanina valmennuspelien alueella Tukholmassa Facilitatorhuset yrityksen kautta. Pialla on tehnyt erityisen paljon valmennuksia ja kehitystyötä julkisen sektorin organisaatioissa. Pian erityisosaamine on myös erityisesti graafinen fasilitointi. Pia Vilför Larsson +46 70 601 74 45 pia.larsson@facilitatorhuset.se www.facilitatorhuset.se...
 • Maria Eliasson, valmennuskonsultti
  Maria on taitava ryhmien ja työyhteisöjen kehittäjä sekä fasilitaattori, joka toimii Muutostaidon yhteistyökumppanina valmennuspelien alueella Tukholmassa Facilitatorhuset yrityksen kautta. Maria on tehnyt kehitystyötä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Maria Eliasson +46 70 794 12 26 maria.eliasson@facilitatorhuset.se www.facilitatorhuset.se...
 • Tatjana Stranius, pelifasilitaattori,
  Tatjana Stranius on kokenut ryhmien ja työyhteisöjen kehittäjä ja valmentaja. Tatjana asuu Suomessa, mutta on kotoisin venäjältä ja toteuttaa pelivalmennuksia äidinkielellään. Tatjana puhuu venäjä lisäksi sujuvasti suomea. Tatjana Stranius +358 50 56 37 200...
 • Minna Ekblom
  Minna Ekblom, M. Sc. Minna on energinen, positiivinen ja kansainvälinen coach ja pelifasilitaattori. Minna kehittää kansainvälisiä tiimejä ja työyhteisöjä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi. Teemoina voivat olla strategia, asiakasymmärrys, myynti, markkinointi, yhteistyö tai tiimin kehittäminen.  ...
 • Pirjo Boman, seniorikonsultti
  Kehittämisprojektien vetäminen, muutosjohtaminen, palvelukeskusten kehittäminen, kehittämisen analytiikka Pirjo on luotettava ja kokenut muutosprojektin toteuttaja, jonka ohjauksessa projektit toteutuvat aikataulussa ja tavoitteet saavutetaan. Laajojen ja mutkikkaiden muutoshankkeiden hallinta on Pirjon ominta osaamisaluetta. Asiat etenevät pakottamatta, mutta hyvässä järjestyksessä ottaen huomioon sekä projektit tavoitteet että henkilöstön näkökulma. Pirjon laaja kokemus ja liiketoiminnan ymmärtäminen näkyvät myös hänen työotteessaan valmennuspeliprojektien suunnittelussa ja toteutuksessa. Pirjon kanssa on mukava tehdä yhteistyötä! Pirjo Boman +358 40 844 2162 pirjo.boman@muutostaito.fi...