Tuottavuutta esihenkilötyön kehittämisellä

Työnjohtaja sai aikaa työn johtamiseen

Pernod Ricard Finlandin tavoitteena kehitysprojektissa oli kehittää esihenkilötyötä ja tuoda kahdessa paikassa sijaitsevat toimpisteet lähemmäs toisiaan.

“Tuotantokeskuksemme ja logistiikkakeskuksemme ovat eri toimipisteissä Turussa kymmenen kilometrin päässä toisistaan. Halusimme tuoda nämä talot lähemmäs toisiaan”, sanoo henkilöstöpäällikkö Heidi Kivinen.

Fyysinen välimatka on säilynyt, mutta henkinen välimatka talojen välillä on lyhentynyt ja esihenkilöiden ajankäyttö tehostunut.

“Projekti yhtenäisti toimintamallejamme, selkeytti organisaatiota ja vastuualueita, mikä näkyy päivittäisessä työssä. Työnjohtajalle on jäänyt enemmän aikaa työn johtamiseen”, kertoo varastopäällikkö Mari Mäntylä.

“Ihmiset ovat tulleet tutuiksi, yhteishenki on parantunut, ja eri osastojen välillä tehdään entistä enemmän yhteistyötä. Aiemmin esimerkiksi logistiikka- ja tuotanto-osastoilla oli omat tulostavoitteensa, nyt tavoitteet ovat yhteiset.”

“Vaikka projekti keskittyi esihenkilötyöhön, koko toimintamme tutkittiin peripohjaisesti: mietimme, mitä teemme ja miksi. Myös henkilöstön toiveet esihenkilötyöstä kartoitettiin haastatteluilla”, kuvaa henkilöstöpäällikkö Kivinen.

“Projektin aikana tehtiin pieniä, konkreettisia muutoksia ja järkeistettiin töitä. Suurin muutos alkoi vasta, kun projekti loppui”, kertoo tuotantopäällikkö Eeva-Kaarina Valtonen.

Ehdotus uudeksi organisaatiomalliksi esiteltiin vasta kehitysprojektin päätyttyä. Se otettiin käyttöön tämän vuoden alussa.

Projekti oli pitkä, mutta harkinta saattoi olla hyväksi.

”Vaikka meillä on ollut pitkään talossa olleita työntekijöitä, muutosvastarintaa ei näkynyt. Muutokseen on suhtauduttu mielenkiinnolla, ja tunnelma on hyvä. Joel-projektissa tehdyt muutokset olivat pieniä ja konkreettisia eikä kenenkään mukavuusalueita rikottu. Samaan aikaan vierellä kulki ISO-auditointiprojekti, josta saimme sertifikaatit, ja Joel tuki tätäkin projektia”, kertoo henkilöstöpäällikkö Heidi Kivinen.

“Tämä oli pehmeä tapa tehdä muutoksia. Se on koettu meillä paremmaksi, koska muutoksessa on ollut henkilöillä itsellään enemmän vaikutusmahdollisuuksia”, miettii tuotantopäällikkö Eeva-Kaarina Valtonen.

“Projektin aikana tehdyt muutokset olivat helposti toteutettavia, ja saimme osastojen työnjohtajat saman pöydän ääreen. Oppiminen pois vanhoista tavoista on varmasti ollut isoin muutos”, sanoo varastopäällikkö Mäntylä.

Pernod Ricard Finland Oy:n kehiysprojektia ohjasi Muutostaidon Pasi Kymäläinen.  Organisaation ulkopuolelta tulevan henkilön kanssa oli mukava pöllytellä ja kyseenalaistaa asioita.

“Pasi Kymäläinen sai ihmiset juttelemaan keskenään, osasi esittää oikeat kysymykset ja asettua meidän asemaamme. Hän johdatteli hyvin keskustelua, osasi kuunnella ja viedä asioita myös eteenpäin”, toteaa Valtonen.

“Pasi oli loistava. Hän hahmotti nopeasti toimintaympäristön ja puhui alusta alkaen samaa kieltä kanssamme. Hän tutustui helposti ihmisiin ja oli helposti lähestyttävä”, sanoo Kivinen.