Muutosmatka

Muutosmatkahankkeiden yleisenä tavoitteena on toteuttaa kokonaisprosessi, jossa osallistuva henkilöstö lähtee kehittämään toimintaansa tavoitteiden suuntaan ja osallistuu itse prosessiin aktiivisesti. Prosessin alussa luodaan tarkemmat tavoitteet ja muotoillaan ne esim. maturiteettitasoiksi tai käytännönläheisemmällä tavalla matkakohteiksi, jotka muutosmatkalla on tarkoitus saavuttaa. Prosessissa kehitetään sekä arjen toimintaa että asenteita ja ajattelutapoja. Muutosmatkan tavoitteena on tyypillisesti toimintakulttuurin kokonaisvaltainen muutos.

Muutosmatkaprosessin päävaiheet ovat seuraavat:

 1. Konseptointi – Ratkaisun hionta
 • Ratkaisun yksityiskohtien suunnittelu tarpeita tukevaksi ja investoinniltaan sopivaksi
 • Perehtyminen strategiaan ja siihen liittyviin odotuksiin, tarpeisiin ja haasteisiin
 • Luodaan haastatteluilla selkeä käsitys nykytilasta ja muutoksen haasteista.
 • Tarkennetaan tavoitteet ja sovitaan mittarit/maturiteettitasot.
 • Kehitysprosessin peruskonseptointi Muutostaidon pelillisten elementtien ympärille. Minkä halutaan muuttuvan?
 • Henkilöstön nykytilan todellisuus, asiakkaat ja liitetoimintaympäristö.
 • Ymmärrys siitä, mitkä piilevät tekijät palkitsevat muuttumattomuudesta
 • Positiivisten kokemusten varaan rakentaminen ja negatiivisista oppiminen
 1. Sisältö – Yksityiskohdat kuntoon
 • Pelivälineiden suunnittelu ja paketointi
 • Pelipäivien tukimateriaalit kuten asiakas- ja mahdolliset toimintatapavideot.
 • Pelin konseptilisenssi
 • Pelisisältö, jossa nostetaan keskeisimmät muutokseen liittyvät teemat keskusteluun.
 • Graafinen suunnittelu ja viimeistely
 • Pelipakettien fyysinen tuottaminen
 • Peliohjeiden työstäminen
 1. Toteutus – Wow
 • Oppiminen: Heart-Mind-Hand
 • Osuvat ja vaativat teemat ja toteutustavat ”ahaa”
 • Kilpailullisuus ja tsemppaus
 • Onnistuminen yhdessä muiden kanssa
 • Energinen – asiantunteva ja sisältöpainotteinen toteutus
 • Sisäisen motivaation herättäminen
 • Omavastuullisuuden tukeminen
 • Resurssien varmistaminen
 1. Seuranta – Tekoja tänään
 • Yhteenvedon tuottaminen
 • Lupausten dokumentointi – rohkeat tavoitteet
 • Fokus arjen tekoihin
 • Esteisiin reagoiminen
 • Esimiesten ja johdon rooli
 • Fasilitointisuunnitelma tukemaan tiimien / yksikköjen toimintasuunnitelmien ja lupausten toteuttamista.
 • Seurantakysely/-prosessi
 • Tulos-/jälkipelin toteutus tai valmennus
 • Onnistumisten jakaminen

Muutosprosessi on iteratiivinen mikä tarkoittaa sitä, että jälkipelin jälkeen voidaan aloittaa toisen iteraation suunnittelu. Prosessin aikana tuloksia kommunikoidaan aktiivisesti ja tiimien edistymisen seurantaan käytetään pelillisiä keinoja.

Pelillisen muutosprosessin avulla varmistetaan että:

 • Keskeisimmät muutokseen liittyvät teemat saadaan keskusteluun ja niiden osalta saavutetaan yhteinen ymmärrys.
 • Ihmisille syntyy ymmärrys siitä, miksi ja mikä muuttuu.
 • Ymmärrys muutoksen tavoitteista ja hyödyistä vahvistuu
 • Sisäistetään muutosten vaikutukset ja haasteet
 • Syntyy selkeät suunnitelmat muutoksen toteutuksesta käytännössä
 • Jokaiselle selkeytyy oma rooli muutoksen toteuttajana
 • Ihmisille syntyy innostusta ja motivaatota muutoksen toteuttamiseen.