Yrityskulttuurin pelillinen muutosmatka  

KULTTUURIN YHTENÄISTÄMINEN FUUSION JÄLKEEN

Kuluttajamarkkinoilla toimivan asiakkaamme tavoitteena oli yritysoston jälkeen jalkauttaa koko henkilöstöön uusi yrityskulttuuri. Taustalla oli tuoreesti uudelleen määritellyt arvot ja niiden kautta määritelty uusi tapa toimia.

Asiakkaalle oli tärkeää, että jalkautus on tehokas ja tuottaa mahdollisimman nopeasti konkreettisia muutoksia arjen tekemisen tapoihin. Lisäksi edellytyksenä oli, että koko uuden organisaation henkilöstö pääseen mahdollisimman aktiivisesti osallistumaan ja keskustelemaan uudesta tavasta toimia kalvosulkeiden sijaan. Keskustelujen kautta pääsee samalla tutustumaan uusiin kollegoihin ja yhteinen ymmärrys tekemisen tavoista vahvistuu.

Meidät jo entuudestaan tuntevana asiakkaamme luotti pelillisen muutosmatkan voimaan ja sellainen yhdessä muotoiltiin ja toteutettiin.

TULOKSET

 • Yrityskulttuurin jalkautus oli nopeaa ja tehokasta
 • Uudet työn organisoimisen rakenteet selkiytyivät
 • Sählääminen ja turhan työn tekeminen vähentyivät
 • Työtavat yhtenäistyivät
 • Tiimien toiminta tehostui
 • Myynti saatiin kasvuun

MITEN MUUTOSMATKA TEHTIIN?

Pelityöpajat henkilöstöpäivissä 

 • Muutostaito yhteismuotoili asiakkaan kanssa pelityöpajan sisällön. Henkilöstöpäivässä toteutettiin rinnakkaiset pelityöpajat, joihin koko uuden organisaation henkilöstö osallistui (n. 200 hlöä).
 • Päivässä kaikki pääsivät aktiivisesti osallistumaan keskusteluihin uudesta toimintatavasta.
 • Syntyi yhteinen ymmärrys uudesta tavasta toimia. Miten tekemisen pitää muuttua? Mikä voi pysyä ennallaan?
 • Päivän keskustelujen avulla kukin osallistuja havaitsi, miten minun oma tekeminen pitää muuttua? Missä on suurimmat haasteeni? Mitä voin tehdä eri tavalla alkaen heti? Henkilökohtaisten havaintojen perusteella jokainen määritteli itselleen sparrausparin avustuksella henkilökohtaisen sitoumuksen omasta muutosmatkasta.

Henkilökohtaisten sitoumusten seuranta ja tiimikohtaiset sitoumukset

 • Pelityöpajan jälkeen jokainen tiimi määritteli itselleen oman sitoumuksen tiimin muutosmatkasta.
 • Tiimeissä seurattiin säännöllisesti tapaamisten yhteydessä sekä henkilökohtaisten että tiimikohtaisten sitoumusten toteutumista.
 • Sparrausparit tukivat muutosmatkan aikana toisiaan sitoumusten toteuttamisen haasteissa ja juhlistivat onnistumisia.

Aluepäälliköiden vetämät jälkipelityöpajat 

 • Muutostaito valmensi aluepäälliköt fasilitoimaan aluekohtaiset jälkipelityöpajat
 • Jälkipelityöpajassa jokainen henkilö kertoi, miten on onnistunut muuttamaan omaa toimintaansa sitoumuksen mukaisesti. Äänestämällä ojennettiin eniten ääniä keränneelle henkilölle tsempparipalkinto ja pokaali. Samalla sitouduttiin jatkamaan omien sitoumusten eteen työskentelyä edelleen.
 • Tiimikohtaisen sitoumuksen toteutumista arvioitiin myös. Kukin tiimi arvioi jälkipelilaudan avulla, missä kohtaa muutosmatkaa he olivat tiiminä pelityöpajan hetkellä ja missä kohtaa he ovat tällä hetkellä. Tiimit sopivat, millä konkreettisilla teoilla ja muutoksilla he jatkavat muutosmatkaa kohti tavoitetilaa.

Tulostyöpaja henkilöstöpäivässä

 • Seuraavissa henkilöstöpäivissä jaettiin yhteisesti, miten tiimit ovat onnistuneet muuttamaan toimintaansa sitoumusten suuntaan ja mitä vaikutuksia sillä on ollut yrityksen toimintaan. Yhteisellä jakamisella konkretisoitiin muutosmatkan toteutumista. Kerrattiin myös mistä lähdettiin ja missä ollaan nyt.
 • Kukin tiimi työsti seuraavat stepit muutosmatkan jatkolle kohti tavoitetilaa. Nämä tavoitteet jaettiin yhteisesti, oli sitten kyseessä myyntitiimi tai johtoryhmä.
 • Muutosmatka jatkuu edelleen, mutta vuodessa päästiin asiakkaan mielestä jo todella pitkälle.