Muutostaidon Strategia Amazing Race tapahtumakonsepti vie mukanaan

Haluatteko kokea unohtumattoman seikkailun organisaationne ydinkysymysten äärellä?

Jos vastasit kyllä, Muutostaidon Strategia Amazing Race- konsepti on ratkaisunne. Tämän mukaansatempaavan ja kaikkia osallistavan konseptin avulla usein niin haastavaksikin osoittautuneet teemat, esim. strategian konkretisointi, saadaan käsiteltyä oivaltavalla ja kaikkia puhuttavalla tavalla.

Amazing Race konseptia voi hyödyntää hyvin erilaisten sisältöteemojen käsittelyssä, koska konseptin hienous piilee sen toteutustavassa. Teemoja käsitellään erilaisten toiminnallisten ja dialogisten tehtävien avulla, jolloin hyvin erilaisilla oppimista ja luovuutta tukevilla menetelmillä synnytetään sisältöä kulloinkin käsiteltävänä olevaan teemaan.

Tärkeiden asioiden käsittely kilpaillen 

Konsepti on joukkuekilpailu, joka tuo menetelmään erilaista dynamiikkaa ja draivia. Se pakottaa joukkueet tuottamaan mahdollisimman laadukasta sisältöä kilpailtaviin teemoihin, koska vastaukset pisteytetään ja arvioidaan myös muiden toimesta. Kukapa meistä ei haluaisi olla se voittajajoukkueen jäsen!

Mobiilialusta ohjaa tapahtumaa

Tapahtumassa hyödynnetään dialogista pelialustaa mobiilisovelluksen kautta. Jokaisella joukkueella on kapteeni, joka vastaa sovelluksen käytöstä, navigoinnista läpi pelin ja joukkueen tehtävien dokumentoinnista sovellukseen. Pisteytys tapahtuu reaaliajassa ja joukkueet näkevät omat pisteensä. Käsiteltävät tehtävät ovat haastavia ja vievät joukkueita suunnitellusti myös epämukavuusalueelle. Tehtävät perustuvat aina dialogiin, ajatusten myymiseen, toisten haastamiseen ja näkemysten tuottamiseen.

Luovuutta peliin

Keinoina käytetään mm videota, legoja, visuaalista esittämistä, draamaa tai musiikkia. Käytännössä ne tarkoittavat esimerkiksi:

  • ATELLIER: Tehtävä suoritetaan maalaamalla tai piirtämällä
  • STAGE: Bändilava, jossa tehtävät suoritetaan esim. sanoittamalla tunnettu kappale ja esittämällä se muille
  • LEIJONAN LUOLA: Pitchuskilpailu joukkuiden kesken
  • LEGO: Legojen käyttö luovan tuottamisen välineenä
  • STUDIO: Toteutetaan esitys halutusta teemasta ja kuvataan se

Tapahtuman suunnittelu tehdään aina yhdessä johdon kanssa siten, että kukin tehtävä tukee parhaalla mahdollisella tavalla haluttujen teemojen yhteistä ymmärtämistä ja parantaa sitoutumista haluttuun muutokseen. Tapahtuma voidaan toteuttaa yhtä hyvin ulkona kuin sisätiloissakin, tai niiden yhdistelmänä. Tehtävät eivät koskaan perustu fyysiseen suorittamiseen eikä kyseessä ole nopeuskilpailu. Me Muutostaidossa vastaamme siitä, että logistiikka tapahtuman aikana sujuu ja sovitusta aikataulusta pidetään kiinni. Tapahtuma voidaan toteuttaa hyvinkin suurelle osallistujamäärälle ja hyvän suunnittelun ansiosta lupaamme, että kokonaisuus saadaan rullaamaan sujuvasti.

Kaikki tehtävät dokumentoidaan 

Tapahtuma on hauska ja mieleenpainuva kokemus, jossa jokainen pääsee laittamaan itsensä ”positiivisella tavalla likoon”. Intensiivisen tekemisen ja yhdessä oppimisen tuotteena pelijärjestelmään kirjautuu mobiilisovelluksen kautta kaikki dokumentaatio, mitä päivän aikana joukkueet ovat tuottaneet. Näin ollen kaikki oivallukset ja ideat ovat organisaation käytettävissä ja jatkotyöstettävissä tapahtuman jälkeen.