Keravan uusi kaupunkistrategia otettiin haltuun pelaamalla

Keravalla on uusi kaupunkistrategia, jonka tähtäimessä on Hyvän elämän kaupunki vuonna 2025. Kaupunkistrategiaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä luottamushenkilöiden, asukkaiden ja Keravan kaupungin henkilöstön kanssa.

Maaliskuussa 2018 järjestettiin esimiespäivät, joiden aiheena oli strateginen johtaminen. Päivien yhtenä tavoitteena oli, että esimiehet saavat eväitä ja innostusta strategian jalkauttamiseen sekä osaavat paremmin ”sanoittaa” strategiaa omille tiimeilleen. Avuksi otettiin Muutostaito ja sen pelillisyyteen perustuva valmennusprosessi.

– Kaipasimme uudenlaista potkua strategian jalkauttamiseen. Minulla oli kokemusta pelien hyödyntämisestä ­– muun muassa Muutostaidon esimiespelistä – aiemmassa työpaikassani, ja ajattelin, että peli voisi sopia esimiespäivien aiheeseen ja tavoitteeseen, kertoo Keravan kaupungin henkilöstön kehittämispäällikkö Mari Wefvar.

Kerava – Hyvän elämän kaupunki

Esimiespäiville kokoontui 90 esimiestä erilaisista tehtävistä kaupungin ylimmästä johdosta lähiesimiehiin.

– Pelin tarkoituksena oli luoda yhteistä näkemystä ja ymmärrystä, että kaupungin uusi strategia koskee meistä jokaista, tehtävästä ja toimialasta riippumatta. Toiveenamme oli myös pelin avulla syventää esimiesten käsitystä yhteisestä strategiasta. Tärkeää oli myös tuoda esille se, että strategia ei ole ihmeellistä utopiaa, vaan meidän jokaisen arjen työtä lähellä olevia asioita, kertoo Mari Wefvar.

Onnistunut strategiapelin läpivienti vaatii huolellisen pohjatyön. Keravan tapauksessa valmistelut hoituivat tiukasta aikataulusta huolimatta jouhevasti.

– Lähetin Muutostaidon valmentajalle etukäteen uuteen strategiaan liittyviä materiaaleja, ja pidimme lyhyen ideointi- ja valmistautumispalaverin hänen kanssaan. Seuraavaan palaveriin saimmekin jo ehdotuksia pelin kysymyksistä. Prosessi oli tilaajan kannalta jouheva, ketterä ja helppo, kuvailee Wefvar.

Peli vahvisti yhteisiä intressejä

Erilainen lähestymistapa innosti ja sai esimiehet todellakin miettimään strategian parhaita jalkauttamiskeinoja. Eri toimialojen esimiehet pelasivat yhdessä ja saivat yhteistä näkemystä siitä, miten strategia koskettaa kaikkia kaupungin toimintoja.

– Varsinaisen pelaamisen jälkeen kävimme peliryhmittäin läpi, millaisia ajatuksia peli oli eri teemoista kirvoittanut. Se varmasti avarsi jokaisen omaa ajattelua, kun sai kuulla, mitä muut peliporukat olivat tietyistä teemoista ajatelleet. Oli hienoa tässäkin kohtaa huomata, miten meillä on tosi paljon yhteisiä rajapintoja ja intressejä eri toimialojen kesken, kertoo Keravan kaupungin elinvoimajohtaja Mira Keitaanranta.

Esimiehiltä kerätyn palautteen mukaan strategiapeli oli mainio valinta strategian jalkauttamiseen.

– On tärkeää saada esimiehet innostumaan strategiasta ja saamamme palautteen perusteella siinä onnistuimme. Onnistumisessa oli tärkeä rooli myös pelin vetäjällä, joka omalla energisyydellään sai kaikki peliin mukaan, Mira Keitaanranta kertoo.

Strategiasta on nyt johdettu toimenpideohjelmat, joita esimiehet vielä käyvät läpi omien tiimiensä kanssa viedäkseen ne yhdessä kaupungin arkeen.

– Onnistumisen kannalta on tärkeää, että strategian tärkeys ymmärretään. Erityisesti se, miten strategian toteuttaminen on meidän jokaisen asia, myös työntekijätasolla. Jokaisella toimialalla on nyt oma toimenpideohjelmansa. Strategian toteutumista seurataan aktiivisesti niin toimialoilla kuin kaupunginhallituksessakin, Mira Keitaanranta kertoo.

Keravan kaupungin kokemusten perusteella Wefvar ja Keitaanranta suosittelevat Muutostaidon valmennuksia muillekin.

­– Peli-idea toimii, ja on hyvä, että jokainen peli lautoineen räätälöidään aina asiakkaan mukaan. Sillä varmistetaan, että peli toimii juuri kyseisen organisaation tarpeisiin. Muutostaidon valmentajilla tuntui olevan hyvä pelikokemus erilaisista tilanteista, ja he pystyivät tuomaan juuri meidän tarpeisiimme sopivia ideoita, toteaa Keravan kaupungin elinvoimajohtaja Mira Keitaanranta.