Esihenkilötyö ja johtaminen -peli

ESIHENKILÖTYÖN MALLI JA PERIAATTEET ARKEEN 

 

Me Muutostaidossa olemme uudistaneet esimiestyön peliämme vastaamaan paremmin tämänhetkisiä esihenkilötyön ja johtamisen teemoja. Haastattelimme 27 eri organisaation edustajaa aiheesta. Nämä asiakkaamme ovat antaneet arvokkaan panoksensa peli kehittämiseksi. Olemme näin halunneet varmistaa pelin teemojen ajankohtaisuuden organisaatioille.

Uudistetun ESIHENKILÖTYÖ JA JOHTAMINEN 2.0 PELIN teemoja ovat:

  1. LUOTTAMUS JA PSYKOLOGINEN TURVALLISUUS
  2. DIREKTIOSTA ITSEOHJAUTUVUUTEEN JA VALMENTAMISEEN
  3. PALAUTE JA KEHITTYMINEN/OSAAMINEN
  4. INNOSTAVA, VOIMAUTTAVA JA POSITIIVINEN TYÖYHTEISÖ
  5. MONIMUOTOISUUS JA SOVELIAISUUDEN NORMIT
  6. KOKEILUKULTTUURI, USKALLUS, ROHKEUS
  7. LIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN
  8. ITSENSÄ JOHTAMINEN – ARJEN TEKEMINEN
  9. ESIHENKILÖN ROOLI

 

Esihenkilötyö ja johtaminen -peli on tehokas ja innostava työkalu silloin, kun halutaan ymmärryttää ja sitouttaa esihenkilöt organisaation esihenkilötyön malliin ja toimintaperiaatteisiin. Kohderyhmä voi olla sekä uudet että kokeneet esihenkilöt. Peli ei ole opetuspeli, vaan pelissä pääidea on keskustella siitä, mitä tietyt toimintaperiaatteet tai  mallit tarkoittavat esihenkilötyön arjessa. Pelissä jaetaan kokemuksia, ajatuksia ja ideoita osallistujien arkeen liittyen.

Pelikonseptin avulla esihenkilövalmennukseen saadaan aivan uudenlainen intensiteetti ja käytännönläheisyys niin fyysisissä, virtuaalisissa kuin hybriditapahtumissa.

Pelikonseptia on sovellettu tehokkaasti yli 12 vuoden ajan ja siitä on erittäin hyviä kokemuksia sekä erillisen valmennuspäivän yhteydessä että osana pidempää johtamisen kehitysprosessia.