Työyhteisöpeli

TYÖYHTEISÖPELI TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

Työyhteisöpeli on innostava, käytännönläheinen ja ratkaisukeskeinen valmennusmenetelmä. Pelityöpaja on joukkuekilpailu, jossa pienryhmissä mietitään etukäteen valittuja ja muotoiltuja työyhteisön toimivuuden ja tuottavuuden kannalta tärkeimpiä kysymyksiä ja ennen kaikkea ideoidaan kilpaa siitä, mitä voisimme tehdä jatkossa paremmin. Työyhteisöpeliä on usein käytetty myös työyhteisötutkimuksen tulosten jatkokäsittelyn välineenä. Pelin avulla saadaan yhteiseen keskusteluun työyhteisön kannalta tärkeät teemat, niitä tarkastellaan ratkaisukeskeisesti eri näkökulmista yhteistä ymmärrystä hakien. Pelityöpajan lopussa jokainen osallistuja tekee oman kehittymissuunnitelman siitä, miten itse voi jatkossa toimia työyhteisössä toisin, yhteistyötä ja tuloksellisuutta parantaen.

Tyypillinen Työyhteisöpelin avulla toteutettu valmennusprosessi koostuu pelityöpajasta ja sen yhteydessä tehdyistä henkilökohtaisista kehittymissuunnitelmista / lupauksista, jotka kirjataan seurantaa varten Muutostaidon järjestelmään, pelipäivän jälkeen arjessa tapahtuvasta kollegojen sparrausparitapaamisesta sekä jälkipelityöpajasta, jossa konkretisoidaan kehityssuunnitelmien toteutuminen ja syvennetään haluttuja työyhteisön teemoja dialogisesti.