Virtuaalinen vuorovaikutus

Virtuaalisen vuorovaikutuksen määrä työpaikoilla on lisääntynyt räjähdysmäisesti etätyösuosituksen myötä. Organisaatioiden lähtökohdat tilanteeseen ovat olleet hyvin erilaiset ja osa on lähtenyt liikkeelle teknologian käyttöönotosta. Kun teknologia hallitaan, alkaa virtuaalinen vuorovaikutus.

  • Onko mahdollista, että meidän kaikkien kykyä viestiä virtuaalisesti voisi vielä parantaa?
  • Osaammeko osallistaa, vaikuttaa ja johtaa virtuaalisesti?
  • Osaammeko kuunnella, kysyä ja aistia tunteita, tunnelmia ja eleitä tietokoneen kuvaruudun kautta? Osaammeko kertoa oman asiamme koskettavasti ja vaikuttavasti virtuaalisesti?
  • Ennen kaikkea – onko meidän virtuaalisessa kanssakäymisessämme ’Human touch’ ja olemmeko aidosti läsnä myös etänä?

Nämä kaikki ovat kysymyksiä, joihin Muutostaidon virtuaalisen vuorovaikutuksen valmennuksissa paneudutaan. Suurin osa työyhteisöistä ei ole vielä ottanut käyttöön kaikkia virtuaalisen dialogin mahdollisuuksia. Tämä aiheuttaa kustannuksia sekä haastaa yhteisöllisyyttä varsinkin hajautetuista organisaatioissa. Virtuaalinen dialogi mahdollistaa uudenlaisia toimintamalleja myös asiakasrajapinnassa ja myynnissä.

Muutostaidon valmennuksissa voidaan keskustella muun muassa luottamuksen rakentamisesta ja ylläpitämisestä, läsnäolosta ja osallistumisesta sekä osallistavien palaverien suunnittelusta ja johtamisesta. Tarjoamme vinkkejä laadukkaaseen virtuaaliseen vuorovaikutukseen, mutta ennen kaikkea autamme organisaatioita ja yksilöitä tunnistamaan omat virtuaaliseen vuorovaikutukseen liittyvät sudenkuoppansa ja pääsemään seuraavalle tasolle arjen virtuaalisessa vuorovaikutuksessa.

Kaikkiin valmennuksiimme on yhdistetty pelillinen osuus, jossa valmennuksen teemat keskustellaan tiiviisti oman työyhteisön kanssa ja käännetään yhteisiksi päätöksiksi ja toimenpiteiksi. Valmennuksen pääteeksi jokainen tekee henkilökohtaisen sitoumuksen valmennuksessa omaksuttujen asioiden viemisestä arkeen. Sitoumus sanotaan ääneen ja dokumentoidaan.