VIRTUAALINEN DIALOGI KEHITYSHANKE ALKAA

Julkaistu 20.05.2020

VIRTUAALINEN DIALOGI – YKSI ASIA EROTTAA HYVÄN DIGIVUOROVAIKUTUKSEN KESKINKERTAISESTA

Tänä keväänä työpaikoilla on pidetty enemmän Teams, Skype, Webex ja Zoom palavereja kuin koskaan aikaisemmin. Ei ole uutinen, että määrä ei koskaan palaudu samaan kuin ennen.

Virtuaalinen Human touch?

Onko mahdollista, että meidän kaikkien kykyä viestiä virtuaalisesti voisi vielä parantaa? Osaammeko osallistaa, vaikuttaa ja johtaa virtuaalisesti? Osaammeko kuunnella, kysyä ja aistia tunteita, tunnelmia ja eleitä tietokoneen kuvaruudun kautta? Osaammeko kertoa oman asiamme koskettavasti ja vaikuttavasti virtuaalisesti?

Onko meidän virtuaalisessa kanssakäymisessä ’Human touch’? Ei ainakaan silloin, kun palaverissa kamera ei ole käytössä.

Virtuaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuudet

Keskustelun käyminen päätteen avulla mahdollistaa onnistuessaan monia tärkeitä asioita.

1. Ajan säästäminen matkustusajan poistuessa.
2. Eri paikoissa toimivien työntekijöiden yhteistyö.
3. Hiilijalanjäljen pienentyminen liikkumisen vähäntyessä.
4. Parhaan osaamisen tuominen palaveriin useista lokaatiosta esim asiakasneuvotteluun.
5. Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen helpottuminen.
6. Ihmisiin vaikuttaminen ja yhteyden luominen paikasta riippumatta.

Virtuaalisen vuorovaikutuksen tuottavuuspotentiaali on siis valtava ja mitattavissa hyvin konkreettisesti. Se ei kuitenkaan toteudu, jos virtuaalisen vuorovaikutuksen taidot eivät ole hallinnassa.

Miksi silti tavataan fyysisesti?

Itse olen myynnin johtamisessa vaatinut systemaattisesti, että asiakkaita mennään tapaamaan paikan päälle. Tämä siksi, että suhteiden luominen ja ihmisiin vaikuttaminen etänä on haastavaa.

Nyt tahtotila on, että virtuaalisen kanssakäymisen haasteet kumotaan ja minimoidaan. Se tarkoittaa, että seuraavat haasteet otetaan haltuun.

  1. Viestinnästä 70% on sanatonta viestintää. Kuinka paljon tästä saadaan kyytiin mukaan virtuaalisessa palaverissa
  2. Miten saamme innostuksen ja tunteen välittymään virtuaalisesti?
  3. Miten käytämme havainnollistamisvälineitä ja whiteboardia siten, että yhteinen ymmärrys syntyy samalla tavalla kuin lähitapaamisessa?
  4. Kuinka hyvin osaamme aktivoida palaverin osallistujia ja ylläpitää kiinnostusta ja energiatasoa?
  5. Miten käytämme teknologiaa hyödyksi oikealla tavalla virtuaalisen vuorovaikutuksen parantamiseksi?

Tekniset valmiudet alkavat nyt olla siinä pisteessä, että voimme alkaa odottaa digidialogilta parempaa tasoa kuin ennen. Tason parannus vaatii teknisen järjestelmän hallintaa, mutta ennen kaikkea se vaatii omien vuorivaikutustaitojen päivittämistä digiaikaan.

Nyt olemme selviämisen tasolla, mutta miten päästä seuraavalle tasolle?

Virtuaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuudet

Suurin osa työyhteisöistä ei ole vielä ottanut käyttöön kaikkia virtuaalisen dialogin mahdollisuuksia. Tämä aiheuttaa kustannuksia sekä haastaa yhteisöllisyyttä varsinkin hajautetuista organisaatioissa. Virtuaalinen dialogi mahdollistaa uudenlaisia toimintamalleja myös asiakasrajapinnassa ja myynnissä.

Seuraavalle tasolle pääsy vaatii systemaattista panostusta digitaalisen vuorovaikutuksen hallintaan. Tarvitaan vielä lisää perusasioiden osaamista, mutta myös parempaa ymmärrystä siitä miten digitaalisen vuorovaikutukset häiriötekijät ja haasteet kumotaan. Jokaisen työyhteisön jäsenen pitää löytää oma persoonallinen digiviestinnän tyyli ja varmuus vaikuttaa ja olla oma itsensä virtuaalisen vuorovaikutuksen tilanteissa.

VIDI- kehityshanke

Muutostaito on päättänyt panostaa tähän teemaan nyt laajasti sekä valmennuksen keinoin että kehityshankkeen kautta.

VIDI – Virtuaalisen dialogin hankkeessa kehitetään organisaatioita ja työyhteisöjä virtuaalisen dialogin näkökulmasta.

Työyhteisö ja kehitysryhmät kehittävät ja ottavat rohkeasti käyttöön uusia tapoja tehdä yhteistyötä erilaisten virtuaaliseen kanavien ja työkalujen kautta. Hankkeessa kiinnitetään erityisesti huomioita virtuaalisen dialogin laatuun ja vaikuttavuuteen vuorovaikutuksen kannalta.

Hankkeessa pyritään löytämään tavat joilla työyhteisön jäsenet ja verkostot pystyvät nostamaan virtuaalisen dialogin uudelle tasolle ja edistämään siten työyhteisön toimivuutta ja tavoitteiden saavuttamista.

Haemme hankkeeseen kolmea organisaatiota ja heille Työsuojelurahaston rahoitusta kehittämisen tukemiseen.
Hankkeesta kerrotaan lisää infotilaisuudessamme 24.6 klo 12-14.

ILMOITTAUDU 24.6. VIRTUAALINEN DIALOGI INFOTILAISUUTEEN TÄSTÄ!

Ilmoittautumislomake
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa artikkeli: