JOHTORYHMÄN 5 B PROSESSIN MINIDEMO 20.8. klo 14-15:30

Julkaistu 25.05.2020

Patric Lencionin 5 behaviours -malliin perustuva johtoryhmän kehitysprosessi

Prosessin vaiheet

1. NYKYTILA: Johtoryhmän nykytilamittaus
 • Wiley -kyselytutkimus, jossa kukin Lencionin osa-alue tulee arvioiduksi johtoryhmän jäsenten näkemysten mukaisesti.
2. NÄKEMYS: Kyselyn tulosten purku pelillisessä työpajassa
 • Haetaan keskustellen yhteinen ymmärrys mallista ja tiimin nykytilasta.
 • Tunnistetaan vahvuudet ja kehityskohteet.
 • Sovitaan päätavoitteet johtoryhmän kasvupolulle.
3. KASVU: Minityöpaja
 • Työstetään päätavoitteita. Sovitaan kunkin tavoitteen osalta mittarit ja tavoitetila sekä johtoryhmän että yksilöiden tasolle.
4. MUUTOSMITTAUS
 • Wiley -kyselytutkimus (uusintamittaus), joka konkretisoi johtoryhmän kehittymisen Lencionin osa-alueiden osalta.
 • Henkilökohtaisten tavoitteiden seurantakysely. Miten yksilöt ovat onnistuneet muuttamaan toimintaansa tavoitteiden suuntaan.

Prosessiin voi sisältyä koko kasvupolku, tai pelkkä nykytilamittaus ja sen purku. Tavoitteet ja prosessin kesto / laajuus sovitaan yhdessä johtoryhmän kanssa.

Patric Lencionin 5 toimintamallia (behaviours)

1. HAAVOITTUVUUTEEN PERUSTUVA LUOTTAMUS
 • johtoryhmän jäsenet luottavat toisiinsa niin tekemisissä kuin tunnetasolla. He näyttävät toisilleen myös haavoittuvuutensa, heikkoutensa, virheensä ja pelkonsa. Jäsenet ovat täysin avoimia toisilleen ilman tarvetta suodattaa ja vääristellä asioita.
2. KONFLIKTIT VOIMAVARANA
 • johtoryhmän jäsenet eivät kaihda kiihkeitäkään keskusteluja esillä olevista asioista. He ovat eri mieltä, haastavat toisiaan, kyseenalaistavat asioita tavoitteenaan löytää paras mahdollinen ratkaisu.
3. SITOUTUMINEN DIALOGIN KAUTTA
 • johtoryhmän jäsenet hakevat erilaisia mielipiteitä varmistaakseen, että mitään ei jäänyt sanomatta. Asioiden käsittelyssä he varmistavat tärkeiden päätösten hyväksynnän.
4. TILIVELVOLLISUUS RYHMÄN JÄSENILLE
 • johtoryhmän jäsenet vaativat toisiltaan tilivelvollisuutta tiimin sitoutumuksista kiinnipidettäessä. He eivät koe tilivelvollisuutta pelkästään tiimin vetäjälle, vaan myös suoraan muille tiiminjäsenille.
5. TULOSORIENTAATIO KAIKESSA TEKEMISESSÄ
 • johtoryhmän jäsenet asettavat tiimin edun omien tarpeidensa edelle. He korostavat yhteisiä tuloksia tiimin menestystä arvioitaessa.

Viisi toimintamallia muodostavat toisiinsa vahvasti kytköksissä olevan mallin. Yhdenkin toimintatason sivuuttaminen voi heikentää tiimin menestystä. Lisäksi malliin liittyy vahva kausaliteetti. Kolmion pohjan, eli haavoittuvuuteen perustuvan luottamuksen tulee olla vahva, jotta pystytään kohtaamaan konflikteja. Konflikteja kohtaamalla syntyy sitoutuminen. Sitoutuminen johtaa tilivelvollisuuteen. Tilivelvollisuus johtaa tuloksiin.

Onko johtoryhmässä haitallisia toimintamalleja?

Huipputiimin toiminnan esteenä on usein se, että ryhmä ei pysty hyödyntämään kaikkia jäsentensä näkemyksiä ja tämä johtaa huonompaan päätöksentekoon, heikompaan sitoutumiseen, vähentää yhteistä tilivelvollisuutta ja sitä kautta tuloksia.  Haitalliset toimintamallit johtavat helposti politikointiin, alioptimointiin ja ajan tuhlaukseen.

Ihmiset säätelevät toimintaansa ryhmässä oman toimintatyylinsä (Disc), persoonansa ja ryhmäroolinsa kautta. Ryhmän toimintaan vaikuttavat ryhmään syntyneet ja/tai sovitut toimintamallit.

Huipputiimissä on hyvä koheesio, dialogi perustuu varauksettomaan keskinäiseen luottamukseen, kaikista asioista voidaan keskustella suoraan ja avoimesti. Eriäviä mielipiteitä ei lakaista maton alle, vaan jokaiselta edellytetään näkemystä ja sitä kautta sitoutumista ryhmän yhteiseen.

ILMOITTAUDU 20.8. JOHTORYHMÄN 5 B PROSESSIN MINIDEMOON TÄSTÄ!

Ilmoittautumislomake
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa artikkeli: