Fasilitointi

Muutostaito hyödyntää monipuolisesti erilaisia fasilitointimenetelmiä kehitysprojekteissa. Tyypillisesti kehitysprojektimme sisältävät sekä pelillisiä että muita osallistamismenetelmiä. Tavoitteena on varmistaa sellaisen rakentavan dialogin toteutuminen, jolla vahvistetaan yhteistä ymmärrystä ja sitoutumista ja jolla päästään tuloksiin. Onnistuneessa dialogissa kaikki osallistujat tulevat kuulluksi ja kaikkien panos on yhtä arvokasta. Muutostaidon kaikilla osaajilla on yli 15 vuoden kokemus erilaisten osallistavien menetelmien hyödyntämisestä organisaatioiden ja ihmisten kehittämisessä.

Tavoite edellä

Fasilitointimenetelmät ja prosessit valitaan aina tavoite ja tulos edellä. Legoja ei rakenneta, maalausta ei maalata, karaokea ei lauleta tai videoita ei tehdä sen vuoksi, että se on kivaa, vaan tulosten aikaansaamiseksi. Meillä on ammattitaito valita oikea menetelmä kuhunkin tavoitteeseen tai ongelmaan. Fasilitoimalla saadaan yksilöistä ja ennen kaikkea ryhmistä irti sellaista piilossa olevaa potentiaalia, jota ilman fasilitointia ei saisi esiin.

Palveluna myös fasilitointimenetelmien valmennus

Monissa kehityshankkeissa valmennamme myös organisaation sisäisiä henkilöitä edistämään tavoitteiden toteutumista fasilitoimalla. Tällöin valitsemme juuri kyseisiin tavoitteisiin soveltuvat menetelmät ja valmennamme osallistujat osaajiksi ko. menetelmien käytössä ja hyödyntämisessä.