Wallbreakers

WALLBREAKERS – MUUTOSJOHTAMISEN OPETUSPELI

Wallbreakers-peliä on käyttänyt muutoksen implementointityökaluna maailmanlaajuisesti jo yli 20 000 johtajaa. Referensseinä esimerkiksi Arla Foods, SimCorp ja Danfoss Group Global.

Wallbreakers-simulaatiopeli perustuu muutosjohtamisen ja muihin johtamisen teorioihin sekä erilaisiin persoonallisuustyyleihin. Sitä käytetään muutoksen implementoinnin valmennukseen organisaatiossa. Tarkoituksena on mm. muuttaa muutosvastarinta ymmärrykseksi, hyväksynnäksi ja tueksi.

Peli sisältää muutosprosessin kolme vaihetta: käynnistysvaihe, implementointivaihe ja ankkurointivaihe. Se auttaa ymmärtämään muutosvastarintaa ja sen tasoja (tiedollinen taso, tunnetaso, arvojen ja luottamuksen taso). Wallbreakers on joukkuepeli, jossa joukkue valitsee erilaisia johtamistoimenpiteitä muutosprosessin eri vaiheissa ja pyrkii saamaan kaikki mukaan muutokseen. Peli perustuu fiktiiviseen case-esimerkkiin, muutosprosessiin liittyvien yksilöiden reaktioihin muutoksessa sekä johtamisaktiviteetteihin.

Wallbreakers tarjoaa konkreettiset välineet prosessin eri vaiheisiin, muutosvastarinnan vähentämiseen, työntekijöiden sitoutumisen parantamiseen ja avaintyöntekijöiden vaihtuvuuden vähentämiseen. Toiminnallinen valmennuspeli sitouttaa aktiivisesti osallistujat rakentavaan keskusteluun, joka luo yhteistä ymmärrystä ja stimuloi oppimista, reflektiota ja tiedon jakamista.

Teoriat pelin taustalla:

Wallbreakers perustuu useisiin tunnettuihin teorioihin persoonallisuustyypeistä, muutosjohtamisesta, johtamisesta ja organisaatiokulttuurista. Näitä ovat mm.: Edgar Schein, John Kotter, Rick Maurer ja Daniel Goleman, MBTI/DISC

Muutostaidon valmentajat ovat sertifioituja Wallbreakers-pelin fasilitoijia.

”Parasta valmennuksessa oli, että opin hyvin käytännönläheisellä tavalla kuinka viedä muutoksia omaan tiimiin!”

Wallbreakers valmennus on tarkoitettu esimiehille, johdolle ja kehityshankkeiden / projektien vastuuhenkilöille.  Pelin aikana opitaan kokemuksen kautta miten konkreettiset johtamistoimenpiteet vaikuttavat erilaisten ihmisten motivaatioon ja sitoutumiseen. Miten käsittelen muutoksen aiheuttamia tunnereaktioita? Miten parannan tiimini sitoutumista uuteen toimintatapaan?

Peliprosessi varmistaa, että osallistujien tekemät sitoumukset oman muutosjohtamisen kehittämiseksi siirtyvät arkeen ja onnistumista oman muutosjohtamisen kehittämisessä arvioidaan prosessin lopussa.