Strategia-/Asiakaspeli

STRATEGIA-/ASIAKASPELI – TEHOKAS JA INNOSTAVA TAPA JALKAUTTAA STRATEGIA TAI TOIMINTAMALLI ORGANISAATIOON

Onnistunut muutos yhteisössä tai yksilötasolla vaatii yhteistä ymmärrystä, osallisuutta ja sitoutumista. Strategiapeli tukee organisaation ja yksilöiden muutosta osallistavalla, toimivaksi osoitetulla prosessilla, jonka keskeisenä osana on muutostaidon valmennuspeliformaatti sekä prosessin jatkoseuranta, jolla varmistetaan, että muutokset todella tapahtuvat arjessa ja ihmisten toiminnassa.

Strategia-/Asiakaspeli on tarkoitettu koko henkilöstölle strategian jalkautukseen ja asiakaskokemuksen sekä myynnin ja palvelun kehittämiseen. Asiakaspeliä voivat pelata myös asiakkaat, jolloin sitä voidaan käyttää yhteiskehityksen työkaluna. Pelillisyys sopii hyvin asiakasrajapinnan henkilöstön ajattelutapojen muutoksen tukemiseen ja konkreettisesti myynnin vauhdittamiseen. Strategiapeli on pelillisyyteen perustuva valmennusprosessi, jonka avulla viedään strategia käytäntöön ja osaksi arkea. Peliprosessin tavoitteet ja käsiteltävät teemat suunnitellaan aina organisaatiokohtaisesti.

Peliprosessi muuttaa jokaisen osallistujan toimintaa arjessa. Tätä varten prosessiin kuuluu jokaisen osallistujan henkilökohtainen kehityssuunnitelma, jonka toteutusta seurataan valmennusprosessin aikana. Lisäksi prosessiin kuuluu useimmiten myös tiimi-/yksikkötason tavoitteiden konkretisoiminen ja seuranta.

Prosessiin kuuluu usein myös asiakashaastatteluja / -videointeja, joiden avulla asiakkaan toiveet ja palautteet saadaan johtoryhmän käyttöön ja mukaan myös pelityöpajoihin.

Parhaat tulokset saavutetaan, kun ensin johtoryhmässä varmistetaan yhteinen ymmärrys ja sitoutuminen strategiaan ja sen jälkeen osallistetaan kaikki tasot strategiakeskusteluun ja strategiatekoihin – Tekoja tänään, peliprosessin avulla.