Prosessisimulaatio

PROSESSISIMULAATIOPELI

LIIKETOIMINTAPROSESSIEN SIMULOINTI MUUTOKSEN IMPLEMENTOINNIN TUKENA

Prosessisimulaatio on muutosjohtamisen ja toimintaprosessien kehittämismenetelmä. Simulaatio visualisoi prosessin etenemisen ja työvaiheiden keskinäisen riippuvuuden ja sillä havainnollistaan tiedon ja materiaalin kulkua työprosessissa.

Simulaatio on yhdessä tehty läpivalaisu käsiteltävästä prosessista, jossa eri sidosryhmät saadaan saman pöydän ääreen keskustelemaan oikeiden keissien avulla siitä, missä kohdissa olemassaolevat prosessit toimivat, missä kohdissa niitä tulisi kehittää ja ennen kaikkea miten.

MENETELMÄN ONNISTUMINEN VARMISTETAAN

Suunnittelemalla simulaatio hyvin etukäteen, jotta saavutetaan luottamus ja avoin keskusteluilmapiiri sekä varmistetaan faktojen paikkansa pitävyys. Fasilitointi ja prosessin käsittely perustuu faktaan ja aitoihin caseihin. Prosessin kulusta kertovat oikeasti työvaiheita suorittavat henkilöt. Henkilöstö osallistuu laajasti keskusteluun.

PROSESSISIMULAATION TULOS

Osallistujille syntyy yhteinen ymmärrys prosessista ja sen kehittämiskohteista. Osallistujat tuottavat suuren määrän huomioita ja kehittämisehdotuksia prosessin liittyen, joita voidaan toiminnoissa lähteä kehittämään osallistavasti (ei synny vain esimiesten ja johdon bullet pointteja). Prosessin jatkokehittäminen helpottuu ja nopeutuu huomattavasti. Jatkoprosessilla varmistetaan, että valitut kehittämiskohteet todella tapahtuvat ja realisoidaan saavutetut hyödyt niin työn sujuvuudessa, asiakaskokemuksen paranemisessa kuin tuottavuudessakin.