Innovaatiopeli

INNOVAATIOPELI

Nopeasti edessämme muuttuva maailma muutostrendeineen edellyttää yrityksiltä entistä parempaa kykyä sopeutua muutoksiin. Siksi uskomme, että luovuus ja innovointi pitää ottaa osaksi jokaista työpäivää

Innovaatiopeli ei ole pelkkä yksittäinen peli. Kyseessä on rohkea ja dialoginen innovointiprosessi, jonka tavoitteena on luoda uutta yrityksen arkeen! Peliprosessissa aktivoidaan ihmisiä. Tavoitteena on ruokkia yrityksen innovatiivista kulttuuria ja luoda uutta. Innovaation ei aina tarvitse olla uusi tuote tai teknologia – se voi olla uusi liiketoimintamalli, sujuvampi tapa toimia yrityksen sisällä tai aloite kustannustehokkuuden parantamiseksi

Innovaatiopeli mahdollistaa ajatusmallin muutoksen perinteisestä Inside-Out (sisäisen tarpeen näkökulma) kehittämisestä Outside-Inn (ulkoisen tarpeen näkökulma) kehittämiseen

Innovaatiopeliprosessin ensimmäisenä osassa keskitytään asiakaskokemuksen ymmärtämiseen uudessa muuttuneessa maailmassa. Seuraavassa vaiheessa luodaan kuva siitä minkälainen vuorovaikutus, kanssakäyminen ja dialogi mahdollistaa uuden asiakaskokemuksen.

Kolmannessa vaiheessa syvennetään kontaktipisteiden, rajapintojen ja prosessien määrittelyä.

Lopullinen tavoite on synnyttää uusia innovaatiota yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi.