Yhteistyöpeli

YHTEISTYÖPELILLÄ TIIMIN PELISÄÄNNÖT TOIMIMAAN

Yhteistyöpeli on luonnolliselle tiimille tarkoitettu kortti- ja lautapeli, joka perustuu osallistujien keskusteluun, yhteiseen ongelmanratkaisuun ja toimintaperiaatteiden pohtimiseen. Yhteistyöpeli on kehitetty Teknillisen korkeakoulun Työpsykologian ja johtamisen laboratorion tutkijaryhmässä professori Matti Vartiaisen johdolla.

Yhteistyöpelin avulla kehitetään henkilöstön valmiuksia työskennellä tiimeissä ja siten edistetään tiimien sujuvaa ja tuottavaa toimintaa sekä tiimin jäsenten hyvinvointia. Yhteistyöpeli on tarkoitettu helpottamaan ja nopeuttamaan tiimiytymistä sekä kehittämään olemassa olevan tiimin toimintaa. Kerrallaan peliin voi osallistua 3-12 henkilöä.

Yhteistyöpelin käyttöoikeuden ja konkreettisesti oman pelisetin voi myös ostaa ja auktorisoida sisäisiä pelinvetäjiä. Tämä on järkevää, mikäli organisaatiossa on tarkoitus toteuttaa runsaasti tiimiprosesseja. Pelin myy Muutostaito, samoin kuin valmentaa / auktorisoi sisäiset pelinvetäjät.

Yhteistyöpelin tavoitteita

  • Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen.
  • Ryhmäilmiöihin tutustuminen ja yhteisten käsitteiden muodostuminen.
  • Tiimityössä ilmenevien ongelmien tunnistamisen ja niiden ratkaisemisen harjoitteleminen.
  • Osallistujien tutustuminen toisiinsa tiimin jäseninä.