Työhyvinvointipeli

Työhyvinvointipeli pohjautuu Teknillisen korkeakoulun Yhteistyöpelistä ja Muutostaidon Työyhteisöpelistä saatuihin kokemuksiin aktivoivana valmennus- ja kehittämismenetelmänä, joka perustuu dialogiin ja osallistamiseen.  Peli on kehitetty vuonna  2011 ja sitä on käytetty yli 20:ssä organisaatiossa työhyvinvoinnin kehittämisessä. Pelin avulla voidaan toteuttaa erilaisia työhyvinvointiin liittyviä valmennuksia ja työpajoja. Keskeisenä elementtinä on työyhteisön arkeen ja yksilöiden työhyvinvointiin liittyvien teemojen valottaminen yhteisen keskustelun ja osallistujien kokemusten kautta.

Pelissä on kaksi eri kysymystyyppiä:

1. Teemakysymyksissä ratkotaan ”case-kysymyksiä”, joihin kukin ryhmä esittää mahdollisimman hyvän ja perustellun vastauksen. Kysymykset on jaettu kolmen teeman ympärille: minä, työ ja työyhteisö. Tämä kysymystyyppi innostaa ideoimiseen, kokemusten jakamiseen ja toisilta oppimiseen.

2. Faktakysymyksissä mitataan joukkueiden tietämystä oman organisaation työhyvinvointiin liittyvistä käytänteistä ja ohjeistuksesta. Tämä kysymystyyppi on luonteeltaan opettava, koska siinä on olemassa oikeat vastaukset.

Pelin optimaalisin ryhmäkoko on 9-25 henkilöä, mutta peliä voidaan käyttää soveltaen suuremmissakin ryhmissä. Riippumatta ryhmäkoosta pelissä saavutetaan intensiteetti, jossa kaikki osallistujat käyttävät tehokkaasta peliajasta vähintään 90% työyhteisötilanteiden omakohtaiseen pohdintaan, kokemusten jakamiseen ja yhteisen ymmärryksen synnyttämiseen.