Kompetenssipeli

KOMPETENSSIPELI – YRITYKSEN KRIITTISTEN KOMPETENSSIEN KEHITTÄMINEN KOLLEGAPALAUTTEEN AVULLA

Kompetenssipelin pelimekaniikka on ainutlaatuinen. Pelin avulla luodaan luottamuksellinen pelimäinen rakenne, jonka avulla osallistujat voivat antaa toisilleen palautetta (vahvuudet & eväät) ennalta valituista organisaation / yksikön / tiimin toiminnan kannalta kriittisimmistä kompetensseista.

Pelityöpajan aikana käydään tyypillisesti läpi viisi kompetenssialuetta, joiden osalta jokainen osallistuja saa palautetta kollegoilta ja jokainen pääsee myös itse arvioimaan itseään. Peli haastaa todelliseen itsereflektioon ja opettaa käymään rakentavaa ja analysoivaa keskustelua sekä omasta että muiden osallistujien osaamisista. Kun kyseessä ovat organisaation kannalta kriittiset kompetenssit, joiden kautta kilpailukyky määritellään, on tärkeää, että niistä opitaan kollegiaalisesti keskustelemaan.

Pelityöpajan lopussa jokainen osallistuja tunnistaa itselleen tärkeimmän kompetenssialueen, jossa hän haluaa kehittyä. Tälle alueelle asetetaan tavoitetila ja hahmotellaan askeleet tavoitteeseen pääsemiseksi. Tavoitteet ja suunnitelmat ovat parhaimmillaan julkisia ja niitä seurataan prosessiin kuuluvan kyselyn avulla. Tyypillisesti henkilökohtaiset tavoitteet ovat esillä organisaation toimipisteessä julisteissa tai valkotauluilla.

Henkilökohtaisten tavoitteiden toteutuminen ja onnistumiset jaetaan jälkipelitilaisuudessa 4-6 kuukautta Kompetenssipelityöpajan jälkeen ja tilaisuudessa palkitaan tsempparipalkinnoilla parhaiten yrittäneet tai onnistuneet henkilöt. Tavoitteet voidaan myös kytkeä organisaation palkitsemisjärjestelmään, jolloin kehittyminen saa selkänojaa ja yksilöt todella pyrkivät onnistumaan tavoitteissaan.

Peli tarjoaa turvallisen rakenteen kuulla kavereilta sekä positiivista että rakentavaa palautetta omasta toiminnasta ja tunnistaa omia vahvuuksia ja kehitettäviä asioita itsereflektion ja palautteen avulla. Lisäksi peli toimii tehokkaana keinona harjoitella palautteen antamista ja vastaanottamista intensiivisesti yhden työpajan aikana.

Tässä muutamia esimerkkejä pelissä käytetyistä kompetenssialueista:

  • Palveluhenkisyys
  • Asiakasymmärrys
  • Ammatillisen osaamisen ylläpito
  • Kaupan päättämiskyky
  • Muutosketteryys
  • Vaikuttamis- ja kommunikointitaidot
  • Itsensä johtaminen
  • Lean ajattelu
  • Digitaidot

Käsiteltävät kompetenssit voivat nousta strategiasta, liittyä toiminnon organisaation tai toiminnon tavoitteiden saavuttamisen kannalta kriittisiin kompetensseihin tai ne voivat kuvata esim. johtamisen, esimiestyön tai tiimityön/työyhteisön kannalta keskeisiä yhteisiä osaamisia. Kompetenssit suunnitellaan ja kuvataan aina yhdessä asiakkaan kanssa pelin suunnitteluprosessin yhteydessä.