Expedition tiimisimulaatio

EXPEDITION TIIMISIMULAATIO

Selvitä tiimin päätöksentekokyky, johtajuus ja vuorovaikutus aikapaineessa!

Muutostaito toi kesäkuussa 8.6.2018 Suomeen Expedition -tiimisimulaation. Expedition simulaation osallistujat kiipeävät retkikunnittain Mount Everestille. Everestillä onnistuminen vaatii erinomaista tiimityöskentelyä, jossa korostuu etenkin päätöksentekotaito, rohkeus, kuri, päämäärätietoisuus ja tiedon jakaminen sekä analysointi.

Simulaatio on dialoginen, intensiivinen ja käytännönläheinen joukkuekilpailu, jossa yksi tiimi voittaa. Expeditionia on kehitetty ja testattu pitkän ajanjakson kuluessa monissa globaaleissa organisaatioissa useiden asiantuntijoiden avustuksella ja simulaatiota on käytetty lähes 40 maassa ympäri maailman.

Yhden simulaatiotyöpajan kesto on 4-8 tuntia. Simulaatio sopii kaikille organisaation tasoille, johdosta työntekijöihin, johtoryhmistä tiimeihin.

Yhden fasilitaattorin vetämässä simulaatiossa voi olla 6-20 osallistujaa. Mikäli osallistujia on enemmän, lisätään fasilitaattoreiden määrää.

Simulaation avulla saadaan otettua puheeksi tiimitoiminnan kannalta tärkeitä asioita, joista tärkeimmät ovat:

  • Päätösten tekeminen ja toimiminen stressitilanteessa ja aikapaineessa.
  • Toiminnan tehokkuus ja tavoiteorientaatio koko tiimin vahvuuksia hyödyntäen.
  • Riskien analysointitaito ja riskeihin varautuminen.
  • Johtajuuden merkitys tiimissä
  • Suuren tietomäärän hallitseminen aikapaineessa.
  • Keskinäisen kommunikaation ja yhteistyön laatu.
  • Tiimin kehityskohteiden ja henkilökohtaisten kehityskohteiden tunnistaminen.