Esimiespeli

ESIMIESPELI – ESIMIESTYÖN MALLI JA PERIAATTEET ARKEEN 

Esimiespeli on tehokas ja innostava työkalu silloin, kun halutaan ymmärryttää ja sitouttaa esimiehet organisaation esimiestyön malliin ja toimintaperiaatteisiin. Kohderyhmä voi olla sekä uudet että kokeneet esimiehet. Peli ei ole opetuspeli, vaan pelissä pääidea on keskustella siitä, mitä tietyt toimintaperiaatteet tai  mallit tarkoittavat esimiestyön arjessa. Pelissä jaetaan kokemuksia, ajatuksia ja ideoita osallistujien arkeen liittyen.

Esimiespelin avulla esimiesvalmennukseen saadaan aivan uudenlainen intensiteetti ja käytännönläheisyys. Suurella pelilaudalla kilpaillaan puoliympyrän muodossa pienryhmissä ratkoen case-kysymyksiä esimiestyön perustan, esimiehen henkilöstöjohtamisen, suorituksen johtamisen, vuorovaikutuksen ja itsensä johtamisen alueilla.

Pelikonseptia on sovellettu tehokkaasti yli 12 vuoden ajan ja siitä on erittäin hyviä kokemuksia sekä erillisen valmennuspäivän yhteydessä että osana pidempää kehittämisprosessia.

Tyypillinen esimiespelin avulla toteutettu valmennusprosessi koostuu pelityöpajasta, sen yhteydessä tehdyistä henkilökohtaisista kehittymissuunnitelmista / -lupauksista, jotka kirjataan seurantaa varten Muutostaidon järjestelmään, pelipäivän jälkeen arjessa tapahtuvasta esimiesten kehityssuunnitelmien toteuttamisesta ”tekoja tänään” sekä jälkipelityöpajasta, jossa konkretisoidaan kehityssuunnitelmien toteutuminen, palkitaan parhaiten onnistuneet tsempparipalkinnoilla ja syvennetään ajankohtaisia esimiestyön teemoja lisää dialogisesti.