5 Behaviors -prosessi

Patrick Lencionin 5 behaviours -malliin perustuva pelillinen kehitysprosessi

Ihmiset säätelevät toimintaansa ryhmässä oman toimintatyylinsä (Disc), persoonansa ja ryhmäroolinsa kautta. Ryhmän toimintaan vaikuttavat ryhmään syntyneet/sovitut toimintamallit. Tuloksellisen tiimin 5 toimintatasoa Patric Lencionin mukaan ovat:

  1. Haavoittuvuuteen perustuva luottamus
  2. Konfliktit voimavarana
  3. Sitoutuminen dialogin kautta
  4. Tilivelvollisuus ryhmän jäsenille
  5. Tulosorientaatio kaikessa tekemisessä

Onko tiimissä haitallisia toimintamalleja?

Huipputiimin toiminnan esteenä on usein se, että ryhmä ei pysty hyödyntämään kaikkia jäsentensä näkemyksiä ja tämä johtaa huonompaan päätöksentekoon, heikompaan sitoutumiseen, vähentää yhteistä vastuunottoa ja sitä kautta tuloksia.  Haitalliset toimintamallit johtavat politikointiin, alioptimointiin ja ajan tuhlaukseen. Huipputiimissä on hyvä koheesio, dialogi perustuu varauksettomaan keskinäiseen luottamukseen, kaikista asioista voidaan keskustella suoraan ja avoimesti. Eriäviä mielipiteitä ei lakaista maton alle, vaan jokaiselta edellytetään näkemystä ja sitä kautta sitoutumista ryhmään.

Kehitysprosessin kaksi moduulia

  1. Näkemys

Avataan ryhmän nykytila Patric Lencionin ajattelumallin mukaisesti. Wileyn tutkimus.

Haetaan yhteinen ymmärrys mallista, sen hyödyistä, nyky- ja tavoitetilasta sekä kasvupolusta. Muutostaidon valmennuspeli.

  1. Kasvu

Tehdään 2-4 tapaamisen muutosmatka tavoitteen suuntaan. Ryhmän koheesio ja toimintatavat paranevat.

Mitataan tulokset. Wileyn tutkimus.