Meeting in a box – keskustelukartta

”Meeting in a box” -projektien / prosessien tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa prosessi, joka auttaa asiakasorganisaatiota muuttamaan strategiaa / toimintamallia / kulttuuria haluttuun suuntaan. Meeting in a box prosesseissa organisaation esimiehet saavat kick-off vaiheen jälkeen käyttöönsä Muutostaidon suunnittelemat työkalut tavoitteiden toteuttamiseen omissa organisaatioissaan. Projekteissa osallistetaan ihmiset tuomaan omia näkemyksiä tavoiteteemoihin ja miettimään konkreettisesti, miten he omassa työssään voivat tavoitteita toteuttaa.

Hankkeen keskeiset vaiheet ovat:

 1. Ymmärrys
 • Yhteinen ymmärrys tavoitetilasta ja nykytilasta. Ideoiden ja kokemusten kerääminen dialogisia työkaluja varten. Tavoitekulttuurin kuvaus maturiteettitasoina muutoksen mittausta varten. Muutosmatkan määrittely.
 1. Ratkaisun suunnittelu yhteistyössä organisaation kanssa
 • Tilanteeseen ja asiakkaan resursseihin sopivan ratkaisun kehittäminen ja työkalujen valinta.
 1. Johdon ja esimiesten pelityöpajat ”Kick off”
 • Sisäisen motivaation herättäminen
 • Oppiminen: pää, sydän ja käsi
 1. Esimiesten toteuttama ”meeting in a box” prosessi => tekoja arkeen!
 • Fokus tekoihin, rohkeat tavoitteet – muistaen, että norsu syödään paloina
 • Esteisiin reagoiminen
 1. Johdon ja esimiesten tulostyöpaja ja muutoksen mittaus/arviointi
 • Onnistumisten jakaminen
 • Parhaiden palkitseminen / palkitsemisjärjestelmään kytketty palkitseminen