Fasilitointiboksi työkaluna lähijohtajalle

Fasilitointiboksin ideana on, että organisaation lähijohtajat saavat Muutostaidon vetämän kick-off vaiheen jälkeen käyttöönsä Muutostaidon suunnittelemat työkalut laadukkaiden keskustelujen aikaansaamiseen ja tavoitteiden toteuttamiseen omissa organisaatioissaan.

Fasilitointi on menetelmänä yhä suositumpi, ja boksi on uudenlainen tapa antaa lähijohtajalle työkalut fasilitointiin. Fasilitointiboksi sisältää sekä työkalut että täsmälliset ohjeet niiden käyttöön.

Boksi sisältää tavoitteesta riippuen mm. brändätyt puhekuplat/post-it laput, keskustelukartat, kyniä, pelillisiä välineitä ja lupauspostereita. Sisältöön kuuluu aina myös fasilitaattorin käsikirja lähijohtajalle. Käsikirjaan ja sen hallitsemiseen liittyy usein myös fasilitointivalmennus.

Kokonaisuuden graafinen ilme myös brändätään käyttäjäorganisaation toiveiden mukaan.

Suuri hyöty fasilitointiboksista on erään asiakkaan suulla sanottuna: ”Lähijohtajan ei tarvitse miettiä itse, vaan prosessi on läpikirjoitettu, täsmällinen ja räätälöity.”

Organisaation kannalta hyöty on myös siinä, että riippumatta yksittäisen esimiehen fasilitointiosaamisesta, prosessi saadaan toteutettua tasalaatuisesti läpi organisaation.