Palvelut

Tekoja tänään!

Olemme hyödyntäneet erilaisia pelillisiä dialogisia menetelmiä työpajoissa ja toteutusprosessien tukena jo yli 20 vuotta. Muutostaidon valmennusprosessit, työpajat, tapahtumat ja konsultointi parantavat yhteistä ymmärrystä ja sitoutumista sekä tuloksien toteutumista seurantaprosessien ja mittareiden avulla.

Muutostaidon palvelut liittyvät esimerkiksi myynnin kehittämiseen, strategian implementointiin sekä asiakaskokemuksen ja asiakaspalvelun kehittämiseen. Henkilöstön kehittämisen alueella teemme projekteja kulttuurinmuutoksen, arvojen, työyhteisöjen ja tiimien sekä johtoryhmien kehittämisen parissa.

Tällä hetkellä valmennamme erityisesti virtuaalimyyntiä ja etätyötä ja toteutamme työpajoja virtuaalisesti oman pelialustamme avulla. Prosessimme ulottuvat aina ”ajatuksesta arkeen” ja tavoitteena on aina muutos arjessa oli sitten kyse esimiestyön kehittämisestä tai työhyvinvoinnin parantamisesta.

Muutostaidon palveluita:

  1. Valmennusprosessit – Valmennusprosesseissa yhdistyy usein valmennuksellinen tiedollinen komponentti sekä pelillinen dialoginen komponentti. Valmennukset tiivistyvät lopussa tehtävään sitoumukseen joka toimii jatkoprosessin pohjana.
  2. Työpajat – Työpajat toimivat yhteisen ymmärryksen ja sitouttamisen välineinä tai uuden luomisen ja innovoinnin lähteinä.
  3. Tapahtumat – Muutostaidon tapahtumat voivat olla 30-500 henkilön tapahtumia jotka toteutetaan joko Muutostaidon pelikonseptilla tai Amazing Race- konseptilla.
  4. Konsultointi – Teemme konsultointia ja prosessikonsultointia laajasti asiantuntijoidemme asiantuntemuksen alueilla.
  5. Dialogiset työkalut – Suunnittelemme ja tuotamme erilaisia dialogisia välineitä asiakkaiden omaan käyttöön. Näistä esimerkkeinä pienryhmäpelit sekä meeting in a box- konsepti.
  6. Muutoksen mittaus – Teemme haastatteluja ja kyselyitä muutosprosesseihin liittyen.