Sami on energinen ja innovatiivinen muutosjohtaja, joka uskoo ratkaisukeskeiseen ja luovaan ajatteluun kehittämisessä. Sami pystyy näkemään monimutkaisissakin kehittämistilanteissa etenemismalleja, joiden avulla tavoitteet saavutetaan hyvinkin leanisti. Samin laaja osaaminen ja kokemus helpottavat kaupallisten, psykologisten, taloudellisten ja logististen ratkaisujen integrointia kehittämisessä

Sami Saren

CEO ChangeMaker

sami.saren

+358 400 353 652