Etätyö ja hybridityö

Hybridityöllä tarkoitetaan työskentelymallia, jossa töitä tehdään sekä ajoittain etänä että fyysisesti työpaikalla. Etätyö on koronakevään aikana lisääntynyt merkittävästi monella työpaikalla, eikä paluuta entiseen työskentelymalliin ole syksyllä näkyvissä. Hybridityön ja etätyöskentelyn etuina pidetään muun muassa työmatka-aikojen lyhenemistä, työn tehostumista sekä työn ja vapaa-ajan välistä joustavuutta. Hybridityöskentely asettaa kuitenkin myös omat haasteensa. Ydinkysymyksiä aiheen ympärillä ovat esimerkiksi:

  • Kuinka pidän yllä yhteisöllisyyttä ja satunnaisia kohtaamisia?
  • Miten järjestän työni paremmin kotona kuin viime keväänä?
  • Miten synkronoimme henkilöstön lähi- ja etätyön mahdollisimman hyvin?
  • Miten etätyötä johdetaan ja koordinoidaan, jotta meillä on sama suunta?

Suoria johtopäätöksiä kaikille parhaasta toimintamallista on mahdotonta tehdä, mutta on tärkeää keskustella kunkin organisaation kohdalla parhaiten toimivista käytännöistä. Hybridityön positiiviset puolet kannustavat hyödyntämään etätyöskentelyn ja lähityöskentelyn yhdistämistä, mutta yhteisiä linjauksia on vaikea tehdä ilman yhteistä keskustelua.

Muutostaidon valmennus auttaa organisaatioita pohtimaan hybridityön ja etätyön tekemisen hyötyjä ja haasteita yksilön sekä organisaation kannalta. Yhteisen suunnan ja toimintamallien löytäminen auttaa arjen työn tehokkuuden säilyttämisessä ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä. Etä- ja hybridityöhön liittyvien haasteiden pohtiminen ja ratkaisujen löytäminen niihin edistävät niin työtyytyväisyyttä kuin tuottavuuttakin.

Kaikkiin valmennuksiimme on yhdistetty pelillinen osuus, jossa valmennuksen teemat keskustellaan tiiviisti oman työyhteisön kanssa ja käännetään yhteisiksi päätöksiksi ja toimenpiteiksi. Valmennuksen pääteeksi jokainen tekee henkilökohtaisen sitoumuksen valmennuksessa omaksuttujen asioiden viemisestä arkeen. Sitoumus sanotaan ääneen ja dokumentoidaan.