Etämyynti

Koronapandemian aiheuttama etätyön lisääntyminen on tarkoittanut monessa organisaatiossa myös etämyynnin lisääntymistä. Kun kasvokkain tapahtuvat tapaamiset eivät onnistu, ovat myös myyntikäynnit muuttuneet virtuaalisesti toteutettaviksi. Muutos on haastanut perinteisiä myynnin toimintamalleja ja vaikuttamiskeinoja. Etämyynnissä on kuitenkin myös positiiviset puolensa. Etätapaamisen saa mahtumaan kalenteriin helpommin, mikä tarkoittaa, että tapaamisia saa usein buukattua helpommin ja niitä myös mahtuu päivään enemmän. Nämä seikat tehostavat myyntiä ja lisäävät tuottavuutta, kun esimerkiksi matkustamiseen ei kulu aikaa eikä rahaa.

Etämyyntiin liittyy myös erityishuomiota vaativia asioita. Esiin nousevat monesti muun muassa seuraavat kysymykset:

  • Miten teen uusasiakashankintaa etätilanteessa?
  • Kuinka rakennan luottamusta ja todellista kumppanuutta etänä?
  • Millainen on hyvä virtuaalinen myyntipalaveri?
  • Miten vältän etämyyntitilanteen painopisteen lipumisen pelkästään tuote-/palveluesittelyyn?
  • Millaisella myyntiprosessilla saan tuloksia aikaan tässä ajassa? Kaipaako myyntimallimme muutoksia?

Muutostaidon etämyyntivalmennuksissa pureudutaan etämyynnin haasteisiin ja keskustellaan kussakin organisaatiossa parhaiten toimivista käytännöistä. Valmennukset auttavat löytämään yhteisen suunnan myyntitiimille ja parantavat tavoitteisiin sitoutumista sekä tulosten saavuttamista.

Kaikkiin valmennuksiimme on yhdistetty pelillinen osuus, jossa valmennuksen teemat keskustellaan tiiviisti oman työyhteisön kanssa ja käännetään yhteisiksi päätöksiksi ja toimenpiteiksi. Valmennuksen pääteeksi jokainen tekee henkilökohtaisen sitoumuksen valmennuksessa omaksuttujen asioiden viemisestä arkeen. Sitoumus sanotaan ääneen ja dokumentoidaan.