Etäjohtaminen

Esimiestyöhön liittyy erityisvaatimuksia, kun puhutaan hajautetun työyhteisön johtamisesta – etäjohtamisesta. Esimieheltä tarvitaan erityisesti kykyä tukea työntekijöiden itseohjautuvuutta sekä taitoa mahdollistaa sujuva yhteistyö olosuhteissa, joissa työtä pitää pystyä tekemään paikasta riippumatta. Tiivistetysti esimiehen tehtävä etäjohtajana on olla suunnannäyttäjä ja toiminnan koordinoija sekä yhteistyön ylläpitäjä ja kehittäjä. Haasteeksi voivat nousta muun muassa seuraavat teemat:

  • Miten ylläpidän yhteyden etätiimiin ja varmistan yhteisen suunnan?
  • Kuinka ylläpidän tiimini tehokkuutta, yhteisöllisyyttä ja luottamusta?
  • Miten osallistan ja aktivoin etänä?
  • Miten huomioin parhaiten yksilöt ja heidän erilaiset tarpeensa?
  • Millaiset vuorovaikutuksen sekä tiedon jakamisen käytännöt tukevat työtä nyt parhaiten?
  • Miten tunnistan henkilöstöhaasteet ja keskustelen vaikeistakin asioista?

Muutostaidon etäjohtamisen valmennukset auttavat löytämään ratkaisuja etäjohtamisen haasteisiin ja siten parantamaan tiimien yhteisöllisyyttä ja työn sujuvuutta. Etänä johtaminen ei tarkoita vähäisempää johtamisen tarvetta – etäältä johtaminen vaatii luovuutta ja parempia johtamistaitoja. Mikäli etäjohtamisessa onnistutaan, tuo se yritykselle suurella todennäköisyydellä myös kilpailuetua.

Kaikkiin valmennuksiimme on yhdistetty pelillinen osuus, jossa valmennuksen teemat keskustellaan tiiviisti oman työyhteisön kanssa ja käännetään yhteisiksi päätöksiksi ja toimenpiteiksi. Valmennuksen pääteeksi jokainen tekee henkilökohtaisen sitoumuksen valmennuksessa omaksuttujen asioiden viemisestä arkeen. Sitoumus sanotaan ääneen ja dokumentoidaan.