Yhteistyöpeli

Yhteisteistyöpeli

Yhteistyöpeli on kortti- ja lautapeli, joka perustuu osallistujien keskusteluun, yhteiseen ongelmanratkaisuun ja toimintaperiaatteiden pohtimiseen. Yhteistyöpelin avulla kehitetään henkilöstön valmiuksia työskennellä tiimeissä ja siten edistetään tiimien sujuvaa ja tuottavaa toimintaa sekä tiimin jäsenten hyvinvointia. Yhteistyöpeli on tarkoitettu helpottamaan tiimityöhön siirtymistä ja tiimien toiminnan kehittämiseen. Yhteistyöpeli on kehitetty Teknillisen korkeakoulu Työpsykologian ja johtamisen laboratorion tutkijaryhmässä. Yhteistyöpeli soveltuu aidoille tiimeille tai työryhmille, joita ovat esimerkiksi tuotantoryhmät teollisuudessa sekä asiakaspalvelu- ja toimistotiimit. Kerrallaan peliin voi osallistua enintään kahdeksan henkilöä koulutetun vetäjän tuella. Pelinvetäjänä voi toimia esimerkiksi organisaation kehittäjä, kouluttaja, konsultti tai tiimivalmentaja. Yhteistyöpelin tavoitteet

• Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

• Ryhmäilmiöihin tutustuminen ja yhteisten käsitteiden muodostuminen.

• Ryhmätyössä ilmenevien ongelmien tunnistamisen ja ratkaisemisen harjoitteleminen.

• Osallistujien tutustuminen toisiinsa tiimin jäseninä.