Videointipalvelu

Asiakkaiden videohaastattelut valmennuspelin osana

Muutostaito haastattelee asiakkaita niistä näkökulmista, jotka tukevat valmennuspelin tavoitteita ja teemoja. Teemoina voivat olla esim. asiakaskokemus, palvelun tai tuotteen taso suhteessa kilpailijoihin, asiakkaan kehitysideat ja tulevat liiketoimintamahdollisuudet asiakkaan liiketoiminnassa. Haastattelut videoidaan ja hyväksytetään asiakkaalla tarpeen mukaan. Videopaketti käydään läpi tarpeen mukaan ja kokonaisuudesta valitaan halutut osuudet valmennuspelin osaksi.

Pelityöpajassa videot yhdistyvät kiinteäksi osaksi peliä ja peliin liittyviä casekysymyksiä.

Videot tuovat peliin suoraa, rehellistä ja koskettavaa palautetta asiakkaan kielellä ja asiakkaan näkökulmasta. Asiakkaan tuominen videon avulla asiakaspelityöpajaan on hieno ja aito tapa tuoda asiakas keskustelun keskiöön.

Videoidut työsuoritukset valmennuspelissä

Videoita voi hyödyntää pelissä myös kuvaamalla erilaisia työprosesseja ja vuorovaikutustilanteita. Videot voivat olla edustaa hyviä käytäntöjä tai mallisuorituksia tai ne voivat olla muusta näkökulmasta tärkeitä keskustelun avauksia. Videoihin voidaan tuottaa tekstitys eri kielillä tai ne voidaan tarpeen vaatiessa dupata, jotta samoja videoita voidaan käyttää eri kielialueilla.