Esimies ja työyhteisöpelit

Valmennuspeleillä saadaan aikaan muutoksia käytännön toiminnassa- tekoja tänään

Muutostaito on Suomen johtava valmennuslautapelien toteuttaja. Joukkue ja lautapelit ovat erinomainen vaihtoehto valmennuksen ja kehittämisen työkaluksi. Muutostaidolla on yli 10 vuoden kokemus pelien kehittämisestä ja soveltamisesta. Toteutamme valmennuksia pelien avulla sekä valmiiden valmennuspeliemme avulla sekä suunnittelemalla organisaatiolle räätälöityjä pelejä erilaisiin strategiaviestinnän, osaamisen kehittämisen tai muutosten toteuttamisen tarpeisiin. Strateginen toimintatavan muutos voidaan viedä muutosta varten suunnitellun lautapelin avulla käytäntöön tehokkaasti ja tuloksellisesti.


 

Asiakaspeli on pelillisyyteen perustuva valmennusprosessi, jonka avulla kehitetään asiakasymmärrystä, myyntiä, asiakaspalvelua ja innovointia. Peli perustuu vuorovaikutukseen ja siinä ratkotaan yrityskohtaisia casekysymyksiä. Pelityöpajan avulla saadaan puheeksi myynnin ja asiakaspalvelun pullonkaulat, kehittämisen mahdollisuudet ja yhteiset toimintamallit motivoivalla tavalla.

Peliprosessi muuttaa jokaisen osallistujan toimintaa arjessa. Tätä varten prosessiin kuuluu henkilökohtainen myynti- tai asiakaspalvelulupaus, jonka toteutusta seurataan valmennusprosessin aikana. Myynnin ja asiakaspalvelun tehokkuutta voidaan myös parantaa lisäämällä pelillisiä elementtejä työprosesseihin.

Peliprosessin tavoitteet ja käsiteltävät teemat suunnitellaan aina organisaatiokohtaisesti. Prosessiin voi myös kuulua asiakashaastatteluja tai ennakkokyselyjä, joiden avulla suunnitellaan pelissä käytäviä casekysymyksiä ja teemoja.

Hyvä esimies

HYVÄ ESIMIESTYÖ-PELI

Hyvä esimiestyö-pelin avulla esimiesvalmennukseen saadaan aivan uudenlainen intensiteetti ja käytännönläheisyys. Suurella pelilaudalla kilpaillaan puoliympyrän muodossa pienryhmissä ryhmissä ratkoen ”case”- ja ”fakta”- kysymyksiä esimiestyön perustan, henkilöstöjohtamisen, suorituksen johtamisen, vuorovaikutuksen ja itsensä johtamisen alueilla. Pelin avulla nostetaan keskusteluun halutut esimiestyön teemat ja voidaan haluttaessa työstää yhteinen organisaatiokohtainen esimiestyön malli.

Lue lisää...

Työhyvinvointipeli

TYÖHYVINVOINTIPELI, työhyvinvoinnin valmennukseen
suunniteltu lautapeli

Työhyvinvointipeli on työhyvinvoinnin valmentamiseen ja esimiesten koulutukseen kehitetty lautapeli. Pelissä käsitellään omaa organisaatiota koskettavia työyhteisön käytäntöjä työhyvinvoinnin kannalta. Teemat kattavat työhyvinvointitekijät arjessa, ongelmatilanteiden käsittelyn ja työhyvinvoinnin kehittämistavat. Työhyvinvointia käsittellään sekä työhyvinvoinnin johtamisen että omakohtaisen vastuunoton näkökulmasta.

Kehitystyö yhdessä Pohjola konsernin ja Otava median kanssa.

Lue lisää...

Yhteistyöpeli

YHTEISTYÖPELI, lautapeli ryhmän kehittämiseen

Yhteistyöpeli on Prof. Matti Vartiaisen ja tutkija FT Virpi Ruohomäen Teknillisessä korkeakoulussa1990-luvun lopulla kehittämä lautapeli. Pelin myyntiä ja valmentajien auktorisointia hoitaa nyt Muutostaito Oy

Käyttäjä: Yli 40 käyttäjäorganisaatiota esim. Nordea, Fazer, Orion, Mehiläinen, A-vakuutus, LU keksit.

Lue lisää...

Nuukasuomi

NUUKASUOMI-peli

Massaräätälöintiä ja lean oppeja kokemukselliseen oppimiseen perustuvalla menetelmällä
Miten sama työ voidaan organisoida ja saada tehdyksi kahdella toisistaan täysin poikkeavalla tavalla.