Valmennus

TULEVAISUUDEN TEKEMISEN KUMPPANI

Muutostaidon valmennuspalvelujen missiona on varmistaa asiakasorganisaation tavoitteen mukaisen uudistumisen tehokas, nopea ja onnistunut läpivienti. Olemme muutoksen ammattilaisia, tehtävämme on auttaa asiakasta tulevaisuuden tekemisessä – Tekoja Tänään! Tarjoamme käytännönläheiset työkalut ja ammattitaitoiset valmentajat uudistumisen tueksi eri organisaatiotasoilla.

Olemme arvostettu valmennuksen asiantuntijayritys, jonka kaikilla valmentajilla on vankka osaaminen ja yli 12 vuoden kokemus organisaatioiden kehittämisestä ja valmentamisesta.

ASIAKKAAN TAVOITE EDELLÄ

Muutostaito tukee asiakasta sekä yksilö-, ryhmä-, että työyhteisöjen tasolla. Valitsemme käytettävät menetelmät tavoitteiden ja toteutettavan prosessin ehdoilla – siten että uudistuminen saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti, nopeasti ja onnistuneesti.

TYÖN SUJUVOITTAMINEN

Työskentelemme käytännönläheisten, työn tekemisen sujuvuuteen liittyvien asioiden parissa. Valmennussuhteessa ihmiset yhdessä etsivät vaihtoehtoisia näkökulmia sekä tarkoituksenmukaisia tapoja toimia erilaisissa työtilanteissa. Autamme valmennettavaa työn arvioinnissa, ongelmien erittelyssä, tavoitteen kirkastamisessa ja ratkaisujen suunnittelussa sekä ennen kaikkea muutoksen toteuttamisessa. Edistämme uutta ajattelua ja otamme kantaa paremman johtajuuden puolesta.

TEKOJA TÄNÄÄN!

Tuetussa uudistumisprosessissa ihmiset kehittyvät vahvuuksiensa kautta, vahvistaen tavoitteidensa mukaisia tekoja arjen valinnoissaan. Nämä arjen totuuden hetket – tekemiset tai tekemättä jättämiset – määrittävät toiminnan tulokset. Muutos saavutetaan pienin yhdessä sovituin askelin. Suurin syy muutosten toteutumatta jäämiseen on se, että yritetään saavuttaa kerralla liikaa ja kun siinä epäonnistutaan, into ja motivaatio uudistumiseen pienenee ja lopulta katoaa. Jokaisen askeleen saavuttamista tuetaan ja seurataan ja saavutuksia juhlitaan yhdessä. Onnistumisiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, jotta ne tulevat huomatuksi.

VAIKUTTAVUUS JA TULOKSET

Vaikuttavuuden mittarit sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti ja niitä pidetään ajan tasalla jatkuvan kiinteän seurannan ja avoimen arviointikeskustelun avulla. Haluamme olla mukana auttamassa organisaatiota kohti huippumenestystä!