Työhyvinvointipeli

Pelit_036_maskSusan

 

Työhyvinvointipeli ® pohjautuu Teknillisen korkeakoulun Yhteistyöpelistä ja Muutostaidon Työyhteisöpelistä saatuihin kokemuksiin aktivoivana valmennus- ja kehittämismenetelmänä, joka perustuu vuorovaikutuk- seen ja osallistamiseen. Pelin avulla voidaan toteuttaa erilaisia työhyvinvointiin liittyviä valmennuksia ja työpajoja. Keskeisenä elementtinä on työyhteisön arki- ja ongelmatilanteiden eri ratkaisuvaihtoehtojen valottaminen yhteisen keskustelun ja kokemusten kautta. Samalla luodaan ja vahvistetaan työyhteisön pelisääntöjä ja – käytänteitä. Pelikonsepti Valmennusryhmä jaetaan joukkueisiin, jotka käsittelevät pienryhmissä työhyvinvointiin liittyviä aiheita. Pelissä on kolme eri tehtävätyyppiä:

1.Teemakysymyksissä ratkotaan ”case-kysymyksiä”, joihin kukin ryhmä esittää mahdollisimman hyvän ja perustellun vastauksen. Kysymykset on jaettu kolmen teeman ympärille: minä, työ ja työyhteisö.

2.Faktakysymyksissä mitataan joukkueiden tietämystä oman organisaationsa työhyvinvointiin liittyvistä käytänteistä ja ohjeistuksesta.

3.Tehtävärastilla esitettään valmiiksi kuvattu käytännön keskustelutilanne ex tempore harjoitteena.

Pelin soveltaminen Pelin optimaalisin ryhmäkoko on 9-30 henkilöä, mutta peliä voidaan käyttää soveltaen suuremmissakin ryhmissä. Riippumatta ryhmäkoosta pelissä saavutetaan intensiteetti, jossa kaikki osallistujat käyttävät käytetystä ajasta vähintään 70% työyhteisötilanteiden omakohtaiseen pohdintaan, kokemusten jakamiseen ja yhteisten linjausten luomiseen.

Varsinainen peli kestää yleensä 3-4 tuntia, johon on hyvä liittää lyhyt orientaatio sekä hieman pidempi purkuprosessi/reflektio-osuus. Päivän tuloksena voi olla sovitusti yhteisten pelisääntöjen kiteytystä ja/tai yhteisten kehittämiskohteiden tunnistamista ja sopimista. Pelikonseptia on sovellettu tehokkaasti yli 10 vuoden ajan ja siitä on erittäin hyviä kokemuksia sekä erillisen valmennuspäivän yhteydessä että osana kehittämisprosessia.

Pelin muokkaus käyttötilannetta varten Muutostaito Oy:llä on erittäin laaja patteristo valmiita case -kysymyksiä, joita voidaan käyttää sellaisenaan tai muokata tarpeen mukaan. Kysymysten valinnalla peli saadaan istumaan hyvin erilaisiin tilanteisiin ja organisaatioihin olipa sitten kysymys esimiehistä, myyjistä, terminaalityöntekijöistä, toimistotyöntekijöistä, virkamiehistä tai asiantuntijoista.