Tällainen on Suomen paras työpaikka

Vieraskirjoitus: Tällainen on Suomen paras työpaikka

Meillä Digitalaisilla oli ilo päästä muiden GameOn-verkoston jäsenien kanssa tutustumaan 3 kertaa putkeen (2014-2016) Suomen parhaaksi työpaikaksi valittuun ohjelmistokehitysyritys Vincitiin. Tampereen vierailuamme isännöi yrityksen henkilöstöjohtaja Johanna Pystynen, joka kertoi meille muutaman tunnin ajan Vincitin innostavasta yrityskulttuurista. Esityksen perusteella yrityksen ylivoimaisuutta Suomen paras työpaikka –kilpailussa ei tarvitse ihmetellä. Vincitin johtamisfilosofia lähtee työntekijöiden motivaatiosta ja toiminnan kehittäminen keskittyy esteiden poistamiseen sen sijaan, että uutta lisättäisiin aina vanhan päälle.

Tässä mieleenpainuvimmat poiminnat vierailulta:

Johtamista tarjotaan palveluna, ei tarvetta esimiehille: Nerokas konsepti, jossa tarjotaan valinnaisia johtamispalveluita henkilöstön todelliseen tarpeeseen. Kunkin palvelun tuottajana on taho, joka pystyy tarjoamaan halutun palvelun mahdollisimman laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Mallilla kyetään tarjoamaan työntekijöille mm. yhtäläiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen, kun he eivät ole riippuvaisia oman esimiehensä osaamisesta ja kiinnostuksen kohteista.

Keskittyminen työntekijöiden sisäisiin motivaattoreihin: Yrityksen toiminnassa keskitytään vahvasti sellaisten esteiden poistamiseen, jotka tuottavat tyytymättömyyttä. Tavoitteena on luoda puitteet, jossa henkilöstö motivoituu. Toisaalta tämä tarkoittaa myös sitä, että työntekijöiden on itse tiedettävä, mistä he motivoituvat. Kun työntekijät ovat innostuneita ja motivoituneita, myös asiakas saa parempaa palvelua.

Yksinkertaisuuden tavoittelu keskittymällä vain lisäarvoa tuottaviin asioihin:
Yksinkertaisuuden tavoittelu nousi esiin useassakin yhteydessä. Tavoitteena on karsia tekemisestä sellaiset asiat, jotka eivät tuota työntekijöille tai asiakkaille lisäarvoa. Esimerkiksi monista sisäisten prosessien mittareista oli rohkeasti luovuttu, jos ne eivät oikeasti ohjanneet aikaansaannoksia. Pyrkimys on päästä eroon vanhoista uskomuksista, jotka ohjaavat meitä tiedostamattamme toimimaan tietyllä tavalla.

Henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys kaiken tekemisen keskiössä: Työntekijöille on annettu vapaus toimia, miten itse parhaaksi näkevät, kunhan henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys eivät kärsi. Oman harkintakyvyn käyttöön kannustetaan joka käänteessä. Henkilöstön fiiliksiä kysellään parin viikon välein Miten menee? –kyselyillä, ei haluta odottaa kerran vuodessa tehtävien henkilöstötyytyväisyyskyselyiden tuloksia.

Työntekijöiden piilevien kiinnostuksen kohteiden ja osaamisten esille tuonti tukemaan yrityksen nopeaa muutoskyvykkyyttä: Yllättäviin markkinatarpeisiin ja mahdollisuuksiin Vincitillä varaudutaan kartoittamalla systemaattisesti henkilöstön piileviä kiinnostuksen kohteita ja osaamisia. Henkilöstöä motivoidaan rohkeasti seuraamaan markkinaa ja kehittämään taitojaan hiljaisten signaalien suuntaisesti. Näin tiedetään, minkälaisiin äkillisiin muutoksiin ja asiakastarpeisiin organisaatio on milloinkin valmiina.

Projektien resursointia ohjataan työntekijöiden kiinnostuksien kautta: Potentiaaliset ja toteutuvat asiakascaset ja vapautuvat henkilöt ja heidän toiveensa seuraavasta projektista on laitettu aidosti kohtaamaan. Henkilö voi toivoa seuraavalta projektilta esimerkiksi enemmän asiakastyötä, enemmän etätyömahdollisuutta tai uuden tekniikan opettelua. Projektien itseohjautuvuus ja tavoitteellinen tekeminen sitouttaa henkilöstöä niin vahvasti, ettei hallinnolliselle esimiehelle jää juurikaan tilaa tai tarvetta.

Kaiken kaikkiaan esityksestä välittyi Vincitin vahva tahto aidosti kehittää heidän organisaatiotaan ja kulttuuriaan heidän omista lähtökohdista käsin eikä liimata toisessa yrityksessä hyväksi todettua metodia heidän toiminnan päälle. Jokainen yritys ja sen kulttuuri on erilainen eivätkä kaikki keinot sovellu millään kaikkialle. Nyt onkin aika tämän yritysvierailun inspiroimana siirtyä pohtimaan, mitkä ovat juuri meidän yrityksen tarpeet ja tavoitteet toiminnan kehittämisessä ja miettiä keinot, joilla me teemme tavoitteista totta!

Seuraavaa yritysvierailua innolla odottaen, Jenna Brand, Digita Oy

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Comments are closed.